Barry Madlener; nieuwe minister met veel politieke ervaring!

Loading

Eindelijk is er weer hoop bij de Vereniging ConsumentenBelang Autorijbewijs en andere betrokkenen in de rijschoolwereld. Met de komst van een PVV minister op het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hoopt VCBA dat de plannen van het CBR en de topambtenaren van DGMO zo snel mogelijk in de vriezer belanden.

Barry Madlener is ruim 5000 dagen actief in de Tweede Kamer namens de PVV en kan worden beschouwd als een van de vertrouwelingen van Geert Wilders. Hij maakte al deel uit van de vaste kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat onder voorzitterschap van Wytske Postma (NSC).

‘In de loop van mijn carrière als makelaar raakte ik meer en meer maatschappelijk betrokken. Ik kwam voor mijn werk veel bij de mensen thuis en dan werd er vaak over maatschappelijke problemen en politiek gesproken. Dan voelde ik vaak de ergernis van deze hardwerkende burgers over het feit dat de politiek zo ver van de mensen af staat. Naar de problemen die men dagelijks ondervindt wordt zelden geluisterd, laat staan dat er een oplossing voor wordt geboden.’

bron: Barry Madlener op Tweede Kamer.nl

‘Ik vertrouw er op dat deze PVV minister en Wytske Postma van NSC in staat zijn om alvorens de wet ingrijpend aan te passen, zoals zijn voorganger dat wilde, eerst eens een gedegen (parlementair) onderzoek te doen naar de voortdurende chaos bij het CBR en de beschuldigingen aan het adres van Alexander Pechtold en zijn zelfstandig bestuursorgaan. Het CBR moet eens leren om volgens de wet te werken en in het belang van de burgers haar werk te doen. Zonder oneerlijke handelspraktijken en onwettige producten als de RIS opleiding, Tussentijdse toets en een misleidend CBR slagingspercentage.

Het kan toch niet zo zijn dat Nederlandse jongeren straks 2 tot 3 keer zoveel betalen voor een rijopleiding als Duitsers of Belgen ? aldus de voorzitter van de consumentenvereniging. ‘Terwijl er, zoals Geertje Hegeman, afdelingshoofd Verkeersveiligheid op het Ministerie in een tv-programma beweerde nooit onderzoek is gedaan waaruit blijkt is dat een rijopleiding van grote invloed is op de verkeersveiligheid!’