OPEN BRIEF: Geachte heer Bleker,

Kamps stuurt open brief naar Enschedese burgemeester

Loading

Al eerder hebben u en ik schriftelijk gecommuniceerd over de misstanden bij het CBR en het grensoverschrijdend gedrag van haar directeur Alexander Pechtold. Dat was in 2022. Vorig jaar, begin oktober, heeft de voorzitter van de Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs, Pascal Hansen, eveneens mailcommunicatie met u gehad vanwege de beeldvormende, valse mediaverklaring van de heer Pechtold.

Opnieuw wordt door het CBR, waarbij Alexander Pechtold een bedenkelijke negatieve hoofdrol speelt, de schijn gewekt dat er door mij overlast wordt veroorzaakt rond het CBR. Daar is geen sprake van.

Ik ben graag bereid om u in een persoonlijk gesprek te informeren over de aanleiding voor het journalistieke onderzoek, waarvan ik initiatiefnemer ben en waarvoor ik mij maximaal inspan. Dat alles overigens binnen de kaders van het vonnis van de Almelose rechtbank en met als doel het via een langjarig onderzoek aantonen van het structurele karakter van de misstanden: oneerlijke handelspraktijken, grootschalige zwendel met examencapaciteit en misleiding vanuit het CBR.

Wanneer u op grond van aanhoudende publieke ‘druk’ vanuit de heer Pechtold, om ons journalistieke werk in te perken, behoefte hebt om de ‘andere kant van het verhaal’ te horen ben ik graag bereid u te woord te staan en/of inzage te geven in een deel van de schokkende onderzoeksresultaten na de eerste anderhalf jaar van het onderzoek.

De berichtgeving via Dagblad Tubantia en RTV Oost (en via 1op1 doorlevering vanuit deze regionale omroep via NOS.nl) is niet gebaseerd op feitenonderzoek, geen wederhoor en/of journalistieke verantwoording. Anders gezegd; vooral suggestief en opruiend. Het zoveelste voorbeeld van hoe in ons land in toenemende mate traditionele media ‘trial by media’ inzetten om lees- luister- of kijkcijfers op te krikken.

Ik ben graag bereid u, eventueel met videobeelden, te overtuigen waarom er geen enkele reden is om beperkende maatregelen op te leggen. In dat kader verwijs ik nu al naar www.rijvisie.nl waar een deel van de onderzoeksresultaten en recente video-opnamen zijn gepubliceerd.

Er zijn andere, overigens veel grotere, misstanden veel te lang onbesproken gebleven in ons land, waardoor ons land nu opgescheept zit met miljarden kostende hersteloperaties voor bijvoorbeeld het ‘Kindertoeslag Schandaal’, de gevolgen van de gaswinning in Groningen en andere. De huidige misstanden binnen het CBR beperken zich hooguit tot enkele honderden miljoenen euro’s, maar raken wel jaarlijks honderdduizenden jongeren in de portemonnee. De chaos bij het CBR is overigens niet onbekend en was in 2019 al aanleiding om het zelfstandig bestuursorgaan onder Verscherpt Toezicht te stellen. De door ons ontdekte misstanden zijn groter als destijds aanleiding waren voor dat ‘onder curatele stellen’.

Ik zou het zeer waarderen dat u mij, indien u opnieuw het gesprek met de heer Pechtold wilt aangaan, op zijn minst in de gelegenheid stelt u te informeren omtrent ons onderzoek, de onderzoeksmethodes en aan de hand van (een klein deel van) het videobewijs te laten zien dat de gang van zaken anders is dan de indruk die de suggestieve berichtgeving in de regionale media en/of verklaringen vanuit de heer Pechtold wekt. Overigens is dat ook uw reactie geweest op de mail vanuit de redactie van Rijvisie toen Pechtold het CBR ingaande 5 oktober 2022 voor drie dagen sloot. Toen hij, via bevriende regionale media, via valse beeldvorming al burgers in uw stad en regio ophitste tegen ons journalistieke onderzoek.

U zult, althans dat verwacht ik, versteld staan van ‘die andere kant van het verhaal’ en het videobewijs.

Het zal verhelderend werken en dient onze democratische rechtsstaat en de honderdduizenden jonge mensen die ook in de toekomst een eerlijke en betaalbare rijopleiding willen doen.

met vriendelijke groeten,

Henrie Kamps | onderzoeksjournalist