Pechtold ontspon duivelsplan: uit pure wraak!

Klacht over integriteitschendingen van D66 coryfee leidde tot ongekende hetze!

Loading

Op 6 december 2021 ontvangt de directie van het CBR een aangetekende brief, waarin voormalig rijschoolhouder Henrie Kamps melding doet van integriteitsschendingen. De brief gaat naar de collega-directeur Jan Jurgen Huizing van het CBR en de voorzitter van de Raad van Toezicht, Erwin Muller. Ook wordt de melding van ernstig grensoverschrijdend gedrag per aangetekende post gestuurd. Bij Pechtold branden dan de stoppen door. Hij zint op wraak en die wraak op de ‘klokkenluider uit de rijschoolwereld’ volgt in de dagen, weken en maanden daarna.

De brief van Kamps schrijft de Needenaar direct nadat hij op vrijdagmiddag 3 december 2021 wordt benaderd door de algemeen directeur van het CBR. ‘Ik bevind mij op dat moment bewust op de openbare parkeerplaats. Ik was immers voor drie maanden geschorst. Weliswaar volledig onrechtmatig, maar ik wilde niet dat mijn leerling waar ik op wachtte, hinder zou vinden van de hetze die Pechtold was gestart’.

‘Pechtold komt dan op mij toelopen met aan weerszijden een beveiliger. Dus ik zei tegen hem: ‘Oh, ik mag daar niet komen, maar jij wel naar mij toe met je bodyguards? Ben ik een terrorist? Direct daarna stuurt hij de beide beveiligers weg en begint hij opnieuw met provocaties en bedreigingen. Wat hij niet weet is dat het gesprek wordt opgenomen. Dat vertelde ik hem pas toen hij wegliep. Ik zei tegen hem: ‘Ons gesprek is opgenomen, heb je bezwaar als wij dat gebruiken? Waarop hij antwoordde: ‘Je doet maar!’

Zoals Kamps betaamt legt hij sinds de eerste dreiging van Alexander Pechtold alle correspondentie en gesprekken goed vast, om het in een latere fase te gebruiken.

Wat opvalt is dat een groot aantal brieven die Kamps naar Pechtold stuurde zich niet bevinden onder de documenten die het CBR op grond van de Wet Open Overheid [voormalige WOB, red] vorig jaar moest openbaren. ‘Ja, maar dat verbaast mij natuurlijk niet. Laten we kijken wat het OM of de rechtbank daar van gaat vinden!

Wat zich op die vrijdagmiddag afspeelt in Enschede heeft Pechtold dan al duidelijk gemaakt aan zijn plaaggeest: “Ik ben hier om mijn mensen te helpen met de aangiftes tegen jou” zegt Pechtold in het opgenomen gesprek.

Pas in 2023 wordt duidelijk, na openbaarmaking van mailverkeer – op basis van de WOO – dat 8 minuten later examinator Bernd Ouwersloot zijn melding over een verzonnen dashcam overtreding verstuurd naar zijn meerdere, de regionale examenmanager Mark Keijsers. De melding die aanleiding was om al weken eerder Kamps te schorsen voor 3 maanden.’

‘Pechtold heeft structureel anderen aangezet tot ambtsmisdrijven. Tot nu toe zijn alle aangiftes van destijds geseponeerd en bleken vals te zijn. Daar mag straks de rechter over oordelen. Wij denken dat Pechtold en zijn Raad van Toezicht zwaar over de schreef zijn gegaan’.

Nu er een nieuw kabinet is aangetreden en er nieuwe gezichten in de Tweede Kamer zijn Kamps en enkele voormalig collega-journalisten gestart met het naar buiten brengen van belangrijk bewijsmateriaal, neemt de druk op het Openbaar Ministerie toe. Daarnaast is het de bedoeling dat er een docu-serie komt over het ‘CBR Schandaal’. Maar naar verwachting zal dat nog tot 2026 moeten wachten, vanwege onduidelijkheden bij de NPO over het voortbestaan van NPO3.

‘Vrijdag zit ik voor het eerst met NSC en later deze maand nog een keer. Dat is het begin van een stukje geschiedschrijving… als het aan mij ligt’ zegt de Achterhoeker.

fragment uit de melding van integriteitsschendingen van Alexander Pechtold