Geruïneerde Haagse rijschooleigenaar Kris Kalloe krijgt alsnog reactie van Pechtold: ‘Wij zullen in het vervolg niet meer reageren op uw brieven’

Kwalijke rol Vera Bergkamp bij ondergang Haagse rijschool!

Loading

In 2001 zorgde een CBR examinatrice, mogelijk op aanwijzingen van de regionale manager, er voor dat een lesauto van zijn rijschool CityLine op de spoorwegovergang door twee NS treinen werd geramd. De schade van ruim 5 miljoen euro werd op hem verhaald. Sindsdien leeft Kris Kalloe in armoede. Pesterijen en intimidaties door CBR examinatoren – gedurende vele jaren na het door het CBR veroorzaakte treinongeluk – zorgden er voor de Kris Kalloe nog steeds in angst leeft en paniekaanvallen heeft. Na twee brieven, die hij op advies van de minister naar CBR directeur Alexander Pechtold stuurde, is de maat voor Pechtold al vol. “Dit betekent dan ook dat wij in het vervolg niet meer zullen reageren op correspondentie over dit onderwerp’

‘Kris kreeg opnieuw een paniekaanval na het lezen van de antwoorden die Pechtold hem stuurde op zijn tweede brief’, zegt een van de adviseurs die hem sinds kort bijstaan. ‘Dat is begrijpelijk, want de reactie vanuit Pechtold is gevoelloos en kwaadaardig. Pechtold doet uitspraken die niet passen bij een betrouwbare overheid. Zo beweert Pechtold dat het CBR volgens de wet handelt en dat is een pertinente leugen. “Daarbij merken wij wel op dat het door ons gehanteerde beleid om een tweede gaspedaal te ontkoppelen wettelijk is toegestaan”

‘Pechtold heeft een eigen intepretatie aan de wet; daarin staat dat op de dubbele bediening een koppeling en rempedaal moet zitten. Daar staat niet dat het CBR een geïnstalleerd gaspedaal op de dubbele bediening mag ontkoppelen. En dit zien we wel vaker bij het CBR. Ze geven een eigen uitleg aan de wet. Anders gezegd: zodra een examinator een geïnstalleerd gaspedaal op de dubbele bediening ontkoppeld en tengevolge van dat handelen ontstaat er een enorme schade, dan is er voor de verzekerde altijd de mogelijkheid om die schade te verhalen op de examinator of het CBR . Pechtold verward twee zaken; het strafbaar handelen en de aansprakelijkheid . Mogelijk bewust. Zo hoort een betrouwbare overheid niet met de burger om te gaan.’

Verder doet Pechtold een poging om Kris Kalloe te weerhouden van juridische stappen. “Wat wij met onze opmerkingen hebben willen zeggen is enkel dat indien u dit al zou willen (hetgeen ons zoals gezegd onbekend is), dit niet meer mogelijk is. Hij had ook een gesprek kunnen aangaan met iemand die alles is kwijtgeraakt na een door een CBR examinator veroorzaakte ongeval en jarenlange pesterijen en intimidaties”

Een betrouwbare overheid zou een geruïneerde voormalige rijschoolhouder goed moeten informeren. Met geen woord gaat Pechtold in op de in het verleden door zijn partijgenote Vera Bergkamp overeengekomen, maar niet nagekomen, schikking. Zij was destijds adjunct-directeur bij het CBR. Hij heeft daar vast goede beweegredenen voor, maar of die passen bij zijn huidige functie is twijfelachtig.’

De mensen die Kris Kalloe adviseren en ondersteunen hadden overigens al geen vertrouwen in de rol die de huidige algemeen directeur zou willen spelen. ‘Maar de laatste brief is erger dan wij voor Kris hoopten. Hij moet vertrouwen op de andere instanties, de Tweede Kamer en de nieuwe minister. Pechtolds maniertjes zijn in Den Haag alom bekend en veel van zijn opponenten trekken daar nu aan het langste eind! Zodra de nieuwe minister geïnstalleerd is volgt er een gesprek met de NSC, BBB en PVV. Die moeten hierover maar een vragen stellen aan de nieuwe minister”

Hoewel Alexander Pechtold duidelijk maakte dat hij niet meer zal reageren op brieven, heeft de voormalig rijschoolhouder nog wel een brief gestuurd (download onder).