Kamps en Pieter Omtzigt gaan met elkaar in gesprek

Chaos en zwendel bij het CBR aanpakken is echt iets voor NSC fractie!

Loading

Nog geen week is er een nieuw kabinet of de ‘klokkenluider van de rijschoolwereld’ zit, in figuurlijke zin, al op 1 lijn met NSC partijleider Pieter Omtzigt, vice-premier Eddy Hijum en Isa Kahraman, lid van de Tweede Kamer-fractie. Het is voor de Needenaar de eerste kennismaking met zijn partij, waarvan hij oprecht hoopt dat de fractie en kabinetsleden ‘het verschil’ gaan maken. Dat zij onafhankelijk onderzoek eisen naar de talloze door de Directeur Generaal Mobiliteit en Raad van Toezicht van het CBR genegeerde meldingen over machtsmisbruik, zwendel, misleiding en de angstcultuur bij en door het CBR en Alexander Pechtold.

Misstanden, machtsmisbruik of zelfs strafbaar handelen binnen het CBR, zoals bij de rijscholen van Haagenaar Kris Kalloe, Twentenaar Erik Boensma, Nijmegenaar Jaq Jacobsen, Achterhoeker Henrie Kamps en anderen moeten onderzocht worden.

Er moet desnoods een parlementaire enquête komen waarin uitgezocht moet worden waarom het vijf jaar geleden zo mis ging met de rijbewijzen van 100.000 ouderen, zodanig dat het CBR ‘onder curatele’ moest worden gesteld. Over hoe sindsdien honderdduizenden jongere, toekomstige autobestuurders voor honderden miljoenen euro’s financieel gedupeerd zijn door de misstanden, misleiding, chaos en oneerlijke handelspraktijken bij het CBR.

Waarom de ambtelijke top, Kees van der Burg en Marion Smit, op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat [DGMO, red] alle meldingen en signalen structureel negeerden. Waarom ze melders dreigden met rechtszaken en logen in brieven naar onder andere de Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs (VCBA).

Waarom minister Mark Harbers de arbeidsovereenkomst van een falende Alexander Pechtold, ondanks meldingen van strafbaar handelen en machtsmisbruik eind 2023 gewoon voor vier jaar verlengde, omdat Pechtold ‘prima werk had verricht’

Hoe de vorige minister meerdere keren met valse informatie de Tweede Kamer informeerde in 2023.

Ik ben ooit, nadat ik mij vergist had bij het kiezen, afgeknapt op de politiek. Het laat zich raden op wie ik destijds had gestemd. Gelukkig is die partijleider na de nodige politieke en privé-schandalen inmiddels uit de politiek. Jammer genoeg is hij nu directeur bij het CBR. Dat had hij nooit gemogen worden en zeker niet bij een zelfstandig bestuursorgaan dat op dat moment onder Verscherpt Toezicht was gesteld door de minister.’ zegt de 62-jarige Needenaar.

Na het lezen van Pieters boek, een Nieuw Sociaal Contract, ben ik weer een beetje geïnteresseerd geraakt in politiek. Eigenlijk vooral omdat ik met lede ogen, sinds ik mijn laatste bedrijf in 2010 heb verkocht, heb gezien hoe schandelijk slechte bestuurders/ambtenaren met kwetsbare burgers om zijn gegaan. Hoe de menselijke maat bij een deel van de overheid zoek is geraakt. Ik heb gekeken naar de parlementaire enquête Kinderopvangtoeslag, ‘Groningen’ en schaamde me voor bewindspersonen als Henk Kamp (VVD), maar ook het geheugen van Mark Rutte en anderen. Hoe burgers vermorzeld werden heeft mij meer dan aangegrepen. Hoe gezinnen onherstelbaar beschadigd zijn. Verschrikkelijk!

Ik heb na een bedreigend telefoontje van Alexander Pechtold eind 2021 bewust gekozen om een dergelijke behandeling door het CBR te ‘ondergaan’. Zelf te ondervinden hoe zoiets gaat. Dat leverde veel informatie op, maar heeft mij bijna ‘vernietigd’.

Ik heb er geen spijt van, maar ik raad het niemand aan. Ga nooit als klokkenluider – op naam – misstanden bij de overheid aankaarten of openbaren. Je wordt moeiteloos, ik durf te beweren soms met plezier, door ambtenaren zoals in mijn geval 4 lokale CBR examinatoren ‘in vereniging’ helemaal kapotgemaakt. Zonder pardon, zonder besef van de ambtseed en zonder de vrees voor de gevolgen voor henzelf. Ook Enschedese examinatoren hebben in mijn geval straffeloos en onbevreesd de wet kunnen overtreden. Aantoonbaar hebben ze valse verklaringen afgelegd die soms bij de rechter tot mijn ‘veroordelingen’ hebben geleid. Nu is tijd om aan de hand van de werkelijke beelden aan te tonen dat ze vals hebben verklaard en Pascal Hansen [veroordeelde voormalig voorzitter VCBA, red] en mij hebben laten veroordelen.

En dan te beseffen dat de kwestie met Kris Kalloe uit Den Haag nog vele malen erger was. Ongelofelijk; ongekend onrecht!

Gisteren zat ik er vooral als lid van Nieuw Sociaal Contract en om aandacht te vragen voor de idealistische strijd van die voormalige Haagse rijschoolhouder Kris Kalloe, om het 2e gaspedaal op de dubbele bediening wettelijk verplicht te stellen. Ik hoopte Sandra Palmen te spreken, maar wist dat die kans klein was.

Ik heb Pieter gevraagd om het dossier over CityLine/Kris Kalloe mee te nemen voor Sandra Palmen en ik heb het opgestuurd naar de vaste Kamercommissie I&W. Dat kon nu nadat er geen wisselingen meer worden verwacht. Het kabinet is immers geïnstalleerd en ieder kamerleden zijn gesetteld.

Daar zitten ook de onthutsende schriftelijke reacties van Pechtold in. Ik vind het onvoorstelbaar hoe Kris Kalloe is behandeld door het CBR en nog steeds bewust wordt geschaad. Eerst door Vera Bergkamp, de voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, die destijds als adjunct-directeur werkzaam was bij het CBR. Zij droeg bij aan de volledige vernietiging van Kris Kalloe. En nu Alexander Pechtold; die iemand die aantoonbaar 5 miljoen schade heeft opgelopen – door het onwettig afkoppelen van het gaspedaal op de dubbele bediening tijdens CBR examenritten – tegenwerkt en met een kluitje het riet in wil sturen.

Ongelofelijk hoe harteloos Pechtold recent in twee persoonlijke brieven Kris Kalloe afscheept, afserveert. Geen greintje menselijkheid, 0,0 empathie. Dat is niet dienstbaar aan de burger, dat is krankjorum. Schandelijk en naar dat soort enge types moet nu maar eens onderzoek komen. Via de Tweede Kamer en anders via het strafrecht.

Pieter wilde nog wat persoonlijks bespreken, maar daar gaan we op een ander moment over praten. Hij woont dichtbij in Enschede, krijgt natuurlijk al die verzinsels van Pechtold zijdelings wel mee via de regionale media en vermoed vanuit zijn betrokkenheid bij dossiers als het Kinderopvangtoeslag Schandaal waarschijnlijk al dat er iets niet klopt als Alexander Pechtold persoonlijk zo betrokken is dat hij 1 miljoen uitgeeft aan een hetze tegen één individu. Hij wil er meer, hopelijk alles, van weten. Maar ik kwam voor Sandra Palmen, omdat haar memo mij destijds voor de televisie ‘bij de strot greep’. Het memo waaruit al jaren voor de anti-climax bij de Kinderopvangtoeslag duidelijk was dat er veel gezinnen onterecht kapot werden gemaakt. 

De problemen bij het CBR zijn minder groot, het bedrag waarvoor jongeren door de jaren heen financieel gedupeerd worden zijn volgens ons ramingen ‘slechts’ een paar honderd miljoen euro. Maar mijn grootste zorg is voor de nieuwe plannen van Pechtold en consorten; de wetswijzingen die gaan leiden tot een onbetaalbare rijopleiding, een leerlingvolgsysteem. Ik denk dat zij als nieuwkomer in de Tweede Kamer dat snel begrijpt en wel weet wie binnen de NSC fractie die oppakt in de Tweede Kamer.

Ik wil Pieter, Sandra en anderen bij NSC graag de video laten zien waarin Geertje Hegeman [Afdelingshoofd Verkeersveiligheid I&W] de kijker verteld dat er eigenlijk geen, nauwelijks onderzoek is waaruit blijkt dat rijlessen bijdragen aan de verkeersveiligheid. Eens kijken of mijn partijgenoten daar net zo hard van schrikken als ik dat destijds deed. Verbijsterend was dat!’