Ook Twentse rijschool Boensma werd week na aankondiging van Kort Geding ‘om niets’ maandenlang geschorst!

Wet Open Overheid levert overweldiging bewijs van integriteitsschendingen door het CBR

Loading

De honderden documenten die het CBR vorig jaar moest openbaren op basis van de Wet Open Overheid bieden een ontluisterend inkijkje in hoe en waarom het CBR de Twentse rijschoolhouder Erik Boensma in september vorig jaar een schorsing van twee maanden ‘aansmeerde’. Een week voor Erik Boensma, eigenaar van een Twentse rijschool, wordt geschorst stuurde hij een brief aan de manager Divisie Rijvaardigheid; Harold Bekhuis. Net als bij Hagenaar Kris Kalloe en Achterhoeker Henrie Kamps reageerde het CBR met machtsmisbruik op de noodkreet van de vertwijfelde rijschoolhouder.

De honderden documenten die het CBR vorig jaar, met forse tegenzin en tegenwerking, heeft moet openbaren laten zien hoe de Twentse rijschoolhouder al tien jaar in de clinch ligt met het CBR en hoe zijn rijschool bij voortduring last heeft van intimidaties, pesterijen en zelfs strafbaar gedrag. Boensma beschuldigd in oktober 2023 examinatoren Michel H. en Marcel V. dat ze hem bewust hebben misleid bij het ondertekenen en afgeven van valse schouwingrapporten van het CBR. Daardoor kon hun collega Rob Simons alle examens voor het aanhanger rijbewijs afblazen. Het vermoeden is dat dit scenario bedacht werd door: Harold Bekhuis.

een week voor Erik Boensma een schorsing wordt ‘aangesmeerd’ beklaagt de Twentse rijschoolhouder zich al bij divisiemanager Rijvaardigheid Harold Bekhuis…

In plaats van de gevraagde schriftelijke reactie stuurt Harold Bekhuis een andere reactie: de lokale examinator Rob S. annuleert enkele dagen later plotseling alle examens voor de BE-combinaties en dus kan Boensma zijn klanten een week lang geen aanhangwagenexamen laten doen. ‘Ik heb van hogerhand de opdracht dat wij voor Boensma geen examens meer mogen doen’ verklaard de Enschedese examinator. Erik Boensma neemt al geruime tijd alle gesprekken die hij voert met CBR medewerkers voor de zekerheid op.

fragment uit de brief aan regionale examenmanager Irene Maris, nadat CBR examinator Rob Simons plotseling alle BE-examens annuleerde.

Erik Boensma durfde vorig jaar uiteindelijk het Kort Geding niet door te zetten, omdat hij zich realiseerde dat het CBR dan, net als bij Kris Kalloe, Henrie Kamps en anderen, de kandidaten van zijn rijschool massaal zou laten zakken en de rijschool uiteindelijk kapotgemaakt zou worden door het CBR.