Gaat NOS hoofdredactie onderzoek naar Pechtold en CBR ondersteunen?

Kamps wil in gesprek met hoofdredactie NOS.nl

Loading

Voormalig rijschoolhouder Henrie Kamps gaat een officiële klacht indienen bij de NOS hoofdredactie over de berichtgeving die de NOS ‘1op1’ overneemt van RTV Oost. Kamps wil met de NOS in gesprek over de laster en smaad die de NOS, waarschijnlijk onbewust, doorplaatst op NOS.nl. Aan de hand van videobewijs wil Kamps de NOS overtuigen dat de publieke omroep door RTV Oost én het CBR meermaals opzettelijk voorzien zijn valse berichtgeving. Tegelijkertijd wil Kamps de NOS vragen om zijn journalistieke onderzoek te steunen.

‘Ik kan relatief eenvoudig aantonen dat RTV Oost en het CBR bewust lasterlijk en smadelijk publiceert. De echte beelden van de landelijke bekende examenrit van Jens van Rijn uit Tilligte en andere videobewijs zullen overtuigend zijn. Tegelijk met die beelden zal het de NOS ook wel duidelijk worden dat Alexander Pechtold vorig jaar drie dagen gesloten heeft uit rancune over een lopend journalistiek onderzoek. Natuurlijk hoop ik dat de NOS onderzoeksredactie ons onderzoek serieus neemt en ondersteund.

Vorige week las Kamps met verbazing onieuw een artikel op NOS.nl waarin vooral veel niet feitelijke informatie werd gegeven. ‘Op acht punten is het bericht op NOS.nl feitelijk onjuist en ik wil dat de NOS rectificatie plaatst. Het is laster en smaad. Niet geverifieerde berichtgeving die 1op1 wordt doorgeplaatst en het is niet de eerste keer.

NOS.nl schrijft onder andere ‘Na ingrijpen van de politie konden de verdere rijexamens vandaag doorgaan’. ‘Al onze ritten, ik doe dat onderzoek niet in mijn eentje, worden gereden met een auto waarin minimaal 4 camera’s de rit, vanuit alle hoeken, registreert. Nadat de examinatrice opzettelijk zelf het derde examen heeft gesaboteerd en afgebroken rijd ik linea recta richting de A1. Onderweg passeer ik weliswaar de politie, maar dat is vanwege een ongeval. Het is het zoveelste verzinsel van RTV Oost en het CBR. Er is geen sprake van ‘ingrijpen van de politie’ maar van suggestieve berichtgeving via NOS.NL bedoeld om burgers tegen ons journalistiek onderzoek op te zetten. En dat vanuit een publieke omroep, het is niet te geloven!’

Onderstaande beelden zijn gemaakt na afloop van het laatste afgebroken praktijkexamen op donderdag 4 juli. Te zien is het laatste deel van de afgebroken examenrit en het wegrijden van onze registratie auto richting de A1. Er is totaal geen sprake van ingrijpen door de politie. Dat is de beeldvorming die Pechtold continu persoonlijk creëert in samenspraak met bevriende regionale media. Een mediahetze bedoeld om journalistiek onderzoek te ondermijnen en haat te zaaien. Louter uit persoonlijke rancune.

volgens RTV Oost zou de politie donderdag 4 juli hebben ingegrepen; kijk naar de laatste 10 minuten..

Verder schrijft NOS dat Pechtold met burgemeester Roelof Bleker van Enschede in gesprek wil. ‘Dat heeft Pechtold al eerder via de regionale en landelijke media geroepen. Ik heb de indruk dat wij als journalisten meer contact met de Enschedese burgemeester hebben dan Pechtold. Hij roept dat alleen maar vanwege de beeldvorming’

Kamps heeft de Enschedese burgemeester gevraagd of hij hem mag informeren over het belang van het journalistiek onderzoek bij het CBR.

Ook kloppen de uitspraken op NOS.nl over strijdig handelen met gerechtelijke vonnissen volstrekt niet. Het vonnis van de Almelose voorzieningenrechter is klip-en-klaar. Wij mogen gewoon ons journalistieke werk doen bij het CBR; dat zou de NOS moeten respecteren. Ik vind het prima dat de NOS haar online omgeving verrijkt met regionale content, maar de NOS moet zich realiseren dat een deel van de regionale redacties het niveau van een bejaardenomroep hebben. In ieder geval bij RTV Oost!’

‘Onderstaand zijn fragmenten uit het vonnis van de Almelose voorzieningenrechter in april 2023. Juist van de NOS verwacht ik dan zorgvuldigheid. Juist van collega journalisten!’ zegt onderzoeksjournalist Henrie Kamps geërgerd.

Het irriteert Kamps daarnaast dat omroepen, zelfs de NOS, melden dat Alexander Pechtold roept dat hij al 1 miljoen euro heeft uitgegeven omdat Kamps stalkt, lasterlijk en gevaarlijk is. Er is geen sprake van wederhoor, feitenonderzoek en verantwoording. ‘Wanneer de NOS even een half uurtje heeft dan kunnen wij hen snel overtuigen dat Alexander Pechtold 1 miljoen of meer heeft uitgegeven om journalisten tegen te werken en mogelijk zichzelf te verrijken.’

‘Wanneer dat de NOS hoofdredactie niet overtuigd dan rest mij niets anders dan een klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek. Hoewel het verleden heeft aangetoond dat de Raad voor de Journalistiek niet meer is dan ‘een slager die het eigen vlees keurt’ en bang is dat aangesloten media afscheid nemen als de RvdJ een klager in het gelijk stelt. De laatste keer dat zij moesten oordelen vonden ze een klacht over het RTV Oost artikel over Jens van Rijn uit Tilligte ‘ongegrond’. Dan ben je of stekeblind of gecorrumpeerd.

RTV Oost heeft het in het gewraakte artikel over een achtervolging op 1 meter achter Jens en het verpesten van een Bijzondere Verrichting. De directie en Raad van Toezicht van RTV Oost weigeren om het onderstaande videobewijs te bekijken om zelf te ervaren hoe lasterlijk en smadelijk de berichtgeving op hun zender is. En dan sturen ze dat soort onzin ook nog door naar de NOS.nl. Ze zullen er wel goed voor betaald worden. Onthutsend!’

Kamps heeft er alle vertrouwen in dat hij in gesprek komt met de NOS hoofdredactie, al was het maar omdat het protocol van de Raad van de Journalistiek voorschrijft dat de redactie binnen 30 dagen moeten antwoorden op de klacht.

’Het is ook mogelijk dat ik kies voor een klacht bij de Ombudsman van de NPO, maar dat laat ik op dit moment uitzoeken.’ aldus de journalist.