VIDEO: Enschedese examinatrice breekt opzettelijk en onnodig praktijkexamens af!

Vorig jaar reed examinatrice onverstoord verder tijdens 'achtervolgingen!

Loading

Ze zit vorig jaar bij een flink aantal geregistreerde examenritten van de verkeersscholen Brünen en Brookhuis, als examinatrice naast nerveuze examenkandidaten. Vele keren voert ze dan onverstoord het volledige praktijkexamen uit. Ze steekt zelfs af en toe de hand op naar haar ‘achtervolgers’. Tot gisteren. Dan doemt ze ‘toevallig’ drie keer op in de buurt van de Needse journalist Henrie Kamps. En is zij telkens degene die een praktijkexamen afbreekt. Bewust offert ze de examenkandidaten op in opdracht van…. Van wie?

Ze staat al bijna een jaar op een lijst van ‘verdachte’ Enschedese examinatoren. Niet vanwege corruptie of andere strafbare feiten, maar omdat ze in het recente verleden niet voldeed aan de wettelijke eis dat een praktijkexamen minimaal 35 minuten moet duren. Volgens de wet, artikel 83 van het Reglement Rijbewijzen, moet iedere examenrit minimaal 35 minuten duren. Vanaf het moment van instappen in de lesauto.

De Almelose voorzieningenrechter heeft vorig jaar in zijn vonnis bepaald dat Kamps in het kader van zijn journalistieke onderzoek, onder bepaalde voorwaarden, zijn onderzoek kan voortzetten. ‘Maar het CBR heeft zich in de loop der jaren aangewend dat zij bepaald hoe je een uitspraak of de wet moet interpreteren. Redacteuren zoals bij RTV Oost volgen Alexander Pechtold blindelings in zijn mediaverklaringen; die doen alleen nog maar aan ‘koppen-journalistiek’. Dat zijn natuurlijk geen journalisten, de echte journalisten werken daar al lang niet meer.’ zegt Kamps.

fragment uitspraak in Kort Geding van CBR tegen Kamps wegens ‘achtervolgen’
fragment uitspraak in Kort Geding van CBR tegen Kamps wegens ‘achtervolgen’

Kamps gaat nu wel een klachtenprocedure bij de Raad voor de Journalistiek (RvdJ)opstarten tegen de NOS. ‘Niet dat ik daar grote verwachtingen bij heb; althans niet bij het oordeel van de Raad voor de Journalistiek, want ook daar heb ik al ervaringen mee. Ik verwacht echter wel dat de NOS redactie serieus omgaat met de klacht en alvorens ik zo’n klacht kan indienen bij de RvdJ moet ik toch de NOS eindredactie de gelegenheid bieden om de klacht te beantwoorden. Ik hoef ze alleen maar een klein deel van de videoregistraties te laten zien de gemaakt zijn; zoals de werkelijke toedracht bij het examen van Jens van Rijn uit Tilligte van oktober vorig jaar en de werkelijke toedracht gisteren.’

Examenkandidaten die vorig jaar deze examinatrice kregen hoefden meestal maar 25 minuten te rijden. Vaak kandidaten van de Enschedese rijopleider Brünen. Een groot voordeel natuurlijk. Iedereen wil wel 10 minuten korter examen doen. Dan heb je tien minuten minder kans om te zakken.

De reden van die ‘wetsovertreding’? De examinatrice is een verstokt rookster en kort de examenritten in om acht keer per dag een extra rookpauze te nemen van 5 tot 7 minuten. En zij is niet de enige in Enschede.

verstokte rokende examinatoren nemen na ieder praktijkexamen rustig de tijd voor in sigaretje; april 2023

‘Die schermen rond het CBR zijn er vorig jaar geplaatst, nadat wij publiceerden dat er een verband was tussen de te korte tijdsduur van een deel van de praktijkexamens en een groepje rokende examinatoren bij het CBR. Video’s en foto’s daarvan waren te zien via rijvisie.nl, rijschoolprofs.nl, cbrschandaal.nl en via Whatsapp groepen van rijscholen.’ zegt een van de bij het onderzoek betrokken vrijwilligers. In de maanden daarna reden al die verstokte rokers wel minimaal 35 minuten.

‘Tot wij ons onderzoekswerk tijdelijk verplaatsten naar andere CBR locaties. Toen vervielen ze, zo bleek onlangs, weer in hun oude gewoontes. Ook deze examinatrice, die links op de bovenstaande foto zichtbaar is. Maar eerlijk gezegd geloof ik niet dat zij de drie examens van gisteren om die reden heeft gesaboteerd. Ik denk dat zij handelde in opdracht van ‘hogerhand’. In het duivelse plan van Alexander Pechtold. Dat moet het OM of de politiek ooit maar eens aan haar vragen. Ik weet wel dat haar gedrag niet strookt met de ambtseed of gelofte. Ik denk dat je dat soort ambtenaren moet ontslaan’. zegt Henrie Kamps.

‘Gisteren was het plotsklaps ‘de omgekeerde wereld’ en volgde de examinatrice uiteindelijk onze auto. Dat ligt vast op de camera’s die in de auto van de producent van het tv-programma Onrecht zijn geïnstalleerd. In 2026 komt er een serie over de misstanden bij het CBR op tv.

‘Om te testen of de examinatrice aan het uitlokken was hebben wij de laatste keer een examenvoertuig van Brookhuis een klein stukje gevolgd en plotsklaps doemde deze examinatrice op achter onze auto. Toevallig? Wie dat denkt gelooft ook nog in Sinterklaas.’ zegt de voorzitter van consumentenbelang.

[tekst gaat door onder video]

Wat je op de beelden ziet van een van de ‘rear’-camera’s is dat ze bewust de richting opgaat waar wij bij de verkeerslichten naar toe gaan. Is dat niet vreemd als je in de twee uren daarvoor al twee keer een praktijkexamen hebt afgebroken… juist vanwege die auto?

‘Ze heeft tot drie keer toe de kans om een andere kant op te rijden, maar volgt heel duidelijk de auto waarvan het CBR directeur Alexander Pechtold gisteravond via de NOS zegt: “Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft vandaag drie rijexamens in Enschede afgebroken omdat de veiligheid van examinatoren en kandidaten niet kon worden gegarandeerd.

‘Op de close-up camera aan de achterkant is goed te zien dat de examinatrice telkens opnieuw een bewuste keuze maakt en veel plezier beleeft aan haar actie. Die beelden mogen we niet publiceren omdat dit in strijd is met de uitspraak van de rechtbank en omdat die gebruikt worden voor mogelijk politie-onderzoek en het tv-programma.’ zegt een van onze redacteuren.

‘Hoe verklaart de heer Pechtold dat een examinatrice veel plezier beleeft met een instructeur van rijschool Olav Feijen, terwijl ze in de uren hiervoor juist vanwege de auto die ze nu zelf achtervolgt examenkandidaten heeft teleurgesteld door het examen vroegtijdig af te breken wegens…. ‘achtervolgen’? En wat vind eigenaar Olav Feijen van de snelstgroeiende rijschool van Enschede van dat gecorrumpeerde gedrag van de Enschedeze examinatrice?’ vraagt de voorzitter van VCBA zich af na het bekijken van alle beelden.

‘Niets’ pareert Kamps. ‘Olav Feijen vind daar helemaal niets van. Want als hij kritiek levert op het gedrag van deze examinatrice of het kwalijke ‘spel’ van Pechtold is hij de volgende rijschool waarvan de examenkandidaten massaal zakken. We hebben het hier over een angstcultuur.’

Onze ervaring en die van bijvoorbeeld de Haagse Rijschoolhouder Kris Kalloe, de Deldense rijschoolhouder Erik Boensma of de Nijmeegse Jaq Jacobsen is dat dit soort incidenten niet toevallig plaatsvinden bij het CBR. Er heerst al twintig jaar een angstcultuur en is geen enkele vorm van integriteitscontrole. (zie artikel onderaan).

Terwijl de onderzoeksjournalist kortstondig achter een willekeurige rijschool aanrijd zoekt de examinatrice lachend bewust haar ‘achtervolger’, op grond waarvan ze in de uren daarvoor twee praktijkexamens afgebroken heeft, op. Zij ondervond volgens Pechtold hinder en gevaar….