VCBA: ‘Wij schalen de steekproeven in Enschede op naar alle grote opleiders’

Chaos bij het CBR!

Loading

Daar waar het afgelopen jaar alleen examenritten van de Enschedese opleider Verkeersschool Brunen steekproefsgewijs werden achtervolgt in Enschede heeft de Vereniging Consumentbelang Autorijbewijs (VCBA) besloten om per direct ook examenritten van Ezendam, Olav Feijen en Brookhuis te betrekken bij het onderzoek naar de misstanden binnen het CBR.

’Wij hebben daartoe besloten nadat we ook onregelmatigheden ontdekt hebben vanuit het CBR bij de andere grote rijopleiders. De steekproeven, die deel uitmaken van een meerjarig onderzoek, hebben trouwens niks te maken met enige verdachtmaking tegen de grote opleiders zelf. In deze fase van het onderzoek focussen wij op de gedragingen van een vijftal Enschedese examinatoren.’

De nieuwe voorzitter van de consumentenvereniging VCBA wil benadrukken dat het afbreken van praktijkexamens onrechtmatig geschiedt door examinatoren. ‘Het zijn eigenlijk alleen maar enkele van de Enschedese examinatoren van het CBR die niet willen dat ze gecontroleerd worden die examens afbreken, omdat ze weten dat er dan haat ontstaat jegens onze vrijwilligers. Het is belangrijk dat de mensen in de regio weten dat in 2018 nog een CBR examinator van 63 jaar ontslagen is, omdat hij fraude gepleegd had; hij liet zich omkopen. Later kreeg de examinator een celstraf opgelegd door de rechter.

[tekst gaat door onder link]

‘De heer Pechtold mag dan wel indruk wekken dat het in Enschede om een stalkende, wraakzuchtige voormalige rijschoolhouder gaat. Daar is geen sprake van. De heer Pechtold handelt voortdurend uit rancune, omdat er vanaf het begin ook verdenkingen en meldingen zijn over zijn ambtsmisdrijven. Sinds kort is er dan nog de vraag of de heer Pechtold zichzelf verrijkt heeft bij de 1 miljoen die hij uitgaf aan ‘beveiligers’. Dat is €100.000 per ‘beveiliger’. Wie zijn die ‘beveiligers’ vragen wij ons dan af.

Er gebeuren al jaren zaken bij het CBR die het daglicht niet kunnen verdragen en daar wordt onderzoek naar gedaan. De maatschappelijke schade over de voorbije jaar is volgens ons nu al ruim 200 miljoen euro. Pechtold en een deel van de examinatoren benadelen in financieel opzicht de veelal jonge leerlingen al jarenlang.’

‘Er is geen integriteitsprotocol, geen extern toezicht op bijvoorbeeld examinatoren, de klachtenregeling is waardeloos en ga zo maar door. Bij het CBR in Enschede zijn met enige regelmaat examinatoren een affectieve- of seksuele relatie met rij-instructrices aangegaan en zelfs als dat gemeld wordt doet het CBR helemaal niets. Dat is toch vreemd bij een zelfstandig bestuursorgaan dit in 2019 nog door de toenmalig minister onder Verscherpt Toezicht is gesteld?’

De VCBA wil dat de Tweede Kamer snel ingrijpt en gevolg geeft het belangrijkste onderdeel in het rapport ‘Van Rijopleiding naar Rijonderwijs’ dat Emile Roemer in 2021 overhandigde aan de toenmalig minister. ‘Roemer concludeerde in dat rapport ook al dat er extern toezicht moeten komen op het CBR; op de examinatoren, op de bemoeizucht van het CBR met rijopleiders en de klachtenafhandeling. Juist dat deel, het beoogde nieuwe zelfstandig bestuursorgaan CCA, is eind vorig jaar in principe ‘afgeschoten’. Dat deel kon het CBR volgens topambtenaren om het ministerie wel even regelen’