VCBA wil via Kort Geding tegen CBR verbod op ontkoppelen 2e gaspedaal en verbod op afbreken praktijkexamens vanwege journalistiek onderzoek.

Rechtbank Midden Nederland, Amersfoort, moet uitspraak doen!

Loading

De landelijke vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs (VCBA) gaat het Centraal Bureau Rijvaardigheid via de civiele rechter dwingen om te stoppen met het onklaar maken van een deel van de dubbele bediening voorafgaand aan examenritten. Ook moet de rechter het CBR verbieden om examenkandidaten te benadelen in het slepende conflict rond het journalistieke onderzoek vanuit VCBA.

‘Wij hebben een overweldigende hoeveelheid videobewijs waaruit blijkt dat ons onderzoek in lijn is met het vonnis van de Almelose voorzieningenrechter. Een klein deel van de Enschedese CBR examinatoren breekt de praktijkexamens onnodig af en benadelen daarmee de veelal jongere examenkandidaten.

‘Alexander Pechtold en enkele lokale managers hebben bedacht dat je praktijkexamens van jongeren mag afbreken om op die manier een rancuneuze hetze tegen een journalist te creëren. Dat moet stoppen. Wanneer de vijf examinatoren, waarvan enkele verdacht worden van corruptie, gewoon hun werk doen, dan is er geen enkele reden om examens af te breken. Dat blijkt duidelijk uit de beelden. Iedere examenrit wordt met 4 camera’s geregistreerd en wij ontdekken nooit iets waar examenkandidaten hinder van zouden ondervinden. Ze ondervinden vooral last van de 5 examinatoren die soms al na enkele honderden meters rare fratsen beginnen uit te halen, omdat ze niet willen dat hun gedragingen in het verkeer en de overtredingen van artikel 83 van het Reglement Rijbewijzen worden geregistreerd.’ aldus de voorman van VCBA.

Daarnaast heeft directeur Pechtold onlangs bevestigd dat examinatoren opzettelijk het gaspedaal op de dubbele bediening onklaar maken voor ieder praktijkexamen en dat het CBR dat zal blijven doen. Dat moet verboden worden.’ aldus de voorzitter van VCBA.

Volgens VCBA speelt de algemeen directeur van het CBR, Alexander Pechtold, een kwalijke rol in beide conflicten en zou dat enerzijds zijn om een betrokken journalist in 2021 en 2022 vergeefs pogingen heeft gedaan om aangifte te doen van ambtsmisdrijven door de voormalig politiek leider van D66. Anderzijds realiseert Pechtold zich dat het CBR een miljoenen claim boven het hoofd hangt wanneer men nu toegeeft dat het onklaar maken van de dubbele bediening onrechtmatig is. Zo bestaat de kans dat de Hagenaar Kris Kalloe alsnog recht heeft op een miljoenen kostende compensatie. Het CBR liet de voormalig rijschoolhouder opdraaien voor een schadeclaim van 5 miljoen door de Nederlandse Spoorwegen in verband met het niet tijdig vrij maken van de spoorwegovergang veroorzaakt door CBR examinatrice Monique de Rooij die in opdracht van de CBR directie het gaspedaal had verwijderd van de dubbele bediening. Twee NS treinen botsten vervolgens op de stilstaande lesauto op de spoorweg overgang bij Rijswijk. De toenmalige adjunct-directeur van het CBR, Pechtolds D66 partijgenote Vera Bergkamp, liet destijds Kris Kalloe opdraaien voor de schade van 5 miljoen en kwam een met hem afgesproken schikking nooit na.

VCBA gaat ook de nieuwe minister, BBB, PVV en NSC informeren over de bevindingen.