‘Ik hoef geen standbeeld!’

Loading

Vorige week riep vice-voorzitter Ramsie Outhman van de grootste brancheorganisatie voor rijscholen en instructeurs VVRI dat voormalig rijschoolhouder Henrie Kamps uit Neede een standbeeld verdiende. Kamps slaagde er in om voor het eerst de discussie in de rechtszaal te voeren over de rechtmatigheid van de regelgeving van het CBR. De Almelose voorzieningenrechter doet op 8 maart uitspraak of Kamps, als journalist, voldoende reden heeft om onderzoek te doen naar de werkelijke praktijkexamencapaciteit, de objectiviteit van de examinering én het slagingspercentage.

“Kijk dat slagingspercentage deugt voor geen meter. Dat weet Ramsie Outhman en de rest van het VVRI bestuur ook wel. Juist de VVRI kan, nee moét, baanbrekend werk verrichten voor haar leden. Niet ik, maar de VVRI zou het CBR in Kort Geding moeten dagen met als eis afschaffing van het CBR slagingspercentage. Alleen al uit onderstaand voorbeeld blijkt duidelijk dat het slagingspercentage een vals beeld geeft, manipuleerbaar is.” zegt Kamps.

“Rijschool Boensma uit Delden heeft een percentage van 74% en dus zegt de Rijschoolzoeker van het CBR en tal van andere websites daar je daar het beste kunt gaan lessen. Maar Boensma neemt in werkelijkheid op jaarbasis honderden praktijkexamens af; hij heeft vijf lesauto’s. Het getoonde percentage is gebaseerd op 27 examens. De rest regelt hij via de papieren aanvraag. Het CBR staat dat toe en misleid daardoor bewust de jonge consument omdat het werkelijke slagingspercentage zowel naar boven als naar beneden kan afwijken. Dat is van het CBR op zijn minst laakbaar en mogelijk zelfs strafbaar. Verkeersschool Boensma doet in mijn ogen niets verkeerd, hij maakt zijn eigen afwegingen, heeft vrije keuze en zijn leerlingen nog meer. “

“Dan praat je als VVRI binnen de Koepel over de prestatieladder, terwijl je met een goede advocaat via een Kort Geding het slagingspercentage binnen een half jaar helemaal kunt afschaffen. Dan zou Ramsie Outhman en zijn VVRI zelf een standbeeld verdienen! De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, zet op zeker een streep door dat zogenaamde CBR slagingspercentage. Al was het maar dat al die zelf toegeëigende invloed van het CBR strijdig is met nationale- en internationale wetgeving. Ongelofelijk!”

Kamps strijd tegenwoordig voor het consumentenbelang en heeft de hulp ingeroepen van Follow the Money, Publeaks, het Huis voor de Klokkenluiders én de Autoriteit Consument & Markt. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek laten verrichten naar het slagingspercentage en beweerde voor de rechter dat het CBR het aantal geleste uren en de Tussentiijdse Toets niet meeweegt in het gepubliceerde CBR slagingspercentage.