CBR liegt over afgebroken examens!

Rijscholen onterecht in kwaad daglicht gesteld door Pechtold!

Loading

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft bij monde van haar directeur Alexander Pechtold meermaals in de media verkondigd dat er jaarlijks ruim 3000 praktijkexamens voortijdig moeten worden afgebroken. Volgens Pechtold komt dat door slecht presterende rijscholen en moest het CBR wel strengere maatregelen nemen om deze ontwikkeling tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt nu dat Pechtold liegt! Het werkelijke aantal afgebroken praktijkexamens is slechts 10% van het aantal dat hij noemde.

Uit een vergelijk tussen door het CBR op basis van de Wet Open Overheid openbaar gemaakte documenten en de Open Data,die het CBR ieder kwartaal moet publiceren, blijkt dat het CBR liegt.

Het onderzoeksresultaat (onderaan dit artikel) maakt duidelijk dat het werkelijk aantal afgebroken examens slechts iets meer dan 10% is van wat Pechtold wereldkundig heeft gemaakt. Opmerkelijk is dat het aantal afgebroken examens al jaren een daling laat zien. Er worden dus minder examens afgebroken dan voorheen. In plaats van de genoemde 3000 per jaar blijkt uit de data dat er in 2022 slechts 237 praktijkexamens werden afgebroken.

„We willen ernaar toe werken dat dit niet meer mogelijk is en dat alleen nog kandidaten op de rijexamens komen die goed voorbereid zijn en een echte kans maken om het roze kaartje te bemachtigen”, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold. „Nu komen er af en toe leerlingen binnen om af te rijden waarvan je je afvraagt wat ze tijdens de rijlessen hebben gedaan. Het zegt veel dat examinatoren zo’n 3000 keer per jaar een eindexamen afbreken omdat kandidaten te gevaarlijk rijden”, weet Pechtold, die daar paal en perk aan wil stellen.

bron: Alexander Pechtold in de Telegraaf

Opmerkelijk is volgens de onderzoekers dat is gebleken dat de kandidaat bij een afgebroken examen na het afbreken wel de auto blijft besturen. “Dat is volgens ons niet alleen opmerkelijk, maar zelfs ongewenst. De examinator ontkoppeld voor aanvang van een praktijkexamen het 2e gaspedaal en heeft dus geen moment de volledige controle over het voertuig.”

VAN ONZE ONDERZOEKSREDACTIE:

ONDERZOEKSRESULTAAT AFGEBROKEN EXAMENS

In april 2023 is er een WOO verzoek ingediend bij het CBR, over het aantal afgebroken autorijexamens bij het CBR. Dit naar aanleiding van een artikel dat op de website van het CBR is gepubliceerd. Dit hoge aantal afgebroken examens, vormde de grondslag voor de invoering van nieuwe maatregelen door het CBR. Onder andere de extreme maatregel, dat iemand na een afgebroken examen, minimaal 15 weken (!) moet wachten voordat diegene weer examen mag doen. Onaanvaardbaar en mogelijk in strijd met artikel 1 van de grondwet. Het CBR ontneemt deze kandidaten de mogelijkheid voor een herexamen binnen de wettelijk vastgelegde 5 weken.

Uit de reactie van het CBR blijkt dat het CBR, anders dan hetgeen men beweerd in het artikel van 8 maart 2023, nog geen contact heeft opgenomen met de desbetreffende 20 rijscholen in het westen van het land . Verder geeft het CBR ook in het WOO verzoek aan dat er in 2021 en 2022 respectievelijk 2025 en 2668 praktijkexamens auto zijn afgebroken door verkeersonveilig gedrag van de kandidaten.Maar dat blijkt niet uit de Open Data.

Op basis de onjuiste aantallen die het CBR hanteeerd worden kandidaten extra gesanctioneerd met een wachttijd van minimaal 15 weken. En deze kandidaten komen niet in aanmerking voor een versoepelde wachttijd van 10 weken!

Uit de Open Data die het CBR beschikbaar stelt aan het ministerie en die gepubliceerd moeten worden op de website van het CBR, blijkt dat de cijfers waarop de strenge maatregelen gebaseerd zijn, niet juist zijn. Maar liefst 10 keer hoger liggen dan de werkelijkheid. Zou dit de reden zijn waarom het CBR nooit contact heeft opgenomen met de 20 rijscholen?

Ook jammer om te zien dat het CBR de namen van deze rijscholen niet wil openbaren, daarmee komt de verkeersveiligheid in het geding.

Werkelijke aantallen afgebroken praktijkexamens volgen Open Data CBR:

Jaar                                                       aantal afgebroken auto rijexamens:

2015                                                     342

2016                                                     324

2017                                                     223

2018                                                     213

2019                                                     195

2020                                                     174

2021                                                     164

2022                                                     237

Download hieronder de CBR OpenData over 2021 en 2022

klik op artikel om te lezen via de Telegraaf.nl

Reacties

  1. Het is om gek van te worden. Bij ieder onderzoek ontdekken de journalisten nieuwe leugens. Onze branche is de pispaal voor Pechtolt en niks blijkt waar te zijn. Hoe kan die man en zijn instituut onze leerlingen eerlijk beoordelen als niets van wat ze zeggen of doen de waarheid is???

  2. Als dit waar is dan moet de regering echt ingrijpen!!! Dit kan echt niet langer doorgaan!

  3. Ik denk dat cbr eens snel moet kijken in haar eigen keuken. Hoe is het mogelijk dat deze mensen zijn geslaagd voor hun rijexamen. Het cbr is degene die ze rijgeschikt heeft verklaard. Of hebben de bestuurders in dit artikel geluk gehad dat de examinator al 4 gezakte kandidaten had die dag. Want examinator moet kringgemiddelde handhaven van de examenplaats. Let op schokkend artikel: https://archive.ph/3uACu

  4. Wie controleert het CBR? of doen ze dat zelf? De slager die het eigen vlees….

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.