Kwart van jongeren kan rijbewijs niet meer betalen!

€3000 voor een rijopleiding is te duur!

Loading

Uit een onderzoek van de consumentenorganisatie VCBA blijkt dat ruim 25% van de jongeren de kosten van het autorijbewijs niet kunnen betalen. De kosten zijn volgens het CBR inmiddels tot boven de €3000,- gestegen en zullen de komende jaren nog flink doorstijgen. Volgens het CBR bedraagt de gemiddelde kostprijs van het autorijbewijs in de zomer van 2023 €3.050,–. Daarbij merkt het CBR op dat je dan wel direct de eerste keer moet slagen.

Volgens de onderzoekers is het rijbewijs een luxeproduct geworden dat voor een flink deel van de jongeren onder de twintig niet langer betaalbaar is. “Het bevreemd ons geenszins dat het aantal mensen dat zonder rijbewijs achter het stuur kruipt explosief is gestegen en wij verwachten dat binnen enkele jaren het aantal overtredingen nog wel eens zou kunnen stijgen tot meer dan 20.000 per jaar. Mobiliteit is erg belangrijk en aankomende generaties zullen zich bij voorkeur verplaatsen met een auto. Dat is nu eenmaal een maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast zijn veel jongeren er in de loop van de jaren aan gewend geraakt dat de pakkans gering is. Dat ervaren ze als ze met de mobiel in de hand fietsen. Ze nemen een sporadische bekeuring gewoon ‘op de koop toe’ “.

Op de vraag wie er schuld treft voor deze ontwikkeling, wijzen de onderzoekers vooral naar het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. “Als je de beelden terugkijkt van het Afdelingshoofd Verkeersveiligheid, dan kun je niet anders dan constateren dat er geen beleid is.” Als je luistert naar Geertje Hegeman dan wordt je al snel duidelijk dat er niets geregeld is voor wat betreft de eisen voor de rijopleiding. En dus heeft het CBR maar besloten om dat, zonder mandaat, op te pakken. Dat heeft geleid tot enorme prijsstijgingen en een ongekend verdienmodel door het CBR en grote opleiders. En nog erger: een enorme chaos bij zowel de theorie- als praktijkexamens voor het B rijbewijs. 

Geertje Hegeman is volgens onderzoekers verantwoordelijk voor de toenemende problemen