‘In 2022 hebben we 28 nieuwe collega’s opgeleid, dit jaar ook al ruim 20.’

Gelooft DGMO baas Marion Smit het CBR of de WOO data?

Loading

De consumentenvereniging VCBA schrijft in een mail aan onze redactie dat ze van de ene verbazing in de andere vallen. Gisteren leest de vereniging in een artikel dat geplaatst is op het betaalde, CBR goedgezinde blog Rij-Instructie de reactie vanuit het CBR over de structureel hoge wachttijden en het tekort aan examinatoren.

“Het CBR mag best het Directoraat Generaal Mobiliteit en de minister van alles op de mouw spelden, maar wij zoeken alles tot op de bodem uit. Wij hebben gelukkig budget om straks op basis van eigen onderzoek, onderzoek van derden én WOO publicaties aan te tonen dat er heel snel een toezichthouder boven het CBR moet komen. Daar was overigens al sprake van in het door het ministerie en CBR zo vaak geprezen onderzoeksrapport van Emile Roemer. Maar juist het belangrijkste onderdeel uit dat rapport, het oprichten van een nieuw zelfstandig bestuursorgaan CCA, lijkt voor betrokkenen het minst belangrijk. Ondertussen moeten jongeren veertig of vijftig weekenden in de supermarkt werken om de ruim drieduizend euro bij elkaar te sprokkelen en vechten duizenden rijscholen voor het voortbestaan, omdat er een enorme chaos is bij het CBR. Maar dat blijft verstopt voor de buitenwereld. Net als dat vorig jaar bij Schiphol het geval was…” zegt voorzitter Pascal Hansen van VCBA.

Al dat gelieg via Rij-Instructie.nl is echter verwerpelijk. Morgen zal Rij-Instructie vast wel een betaalde opdracht van het CBR krijgen voor een (social) media campagne. Het CBR koopt kennelijk bij Rij-Instructie als RijschoolPro ‘free-publicity’ in. De Nederlandse variant van staatsmedia.

is dit een door het CBR betaalde publicatie in Rij-Instructie?

In alle media wekte directeur Alexander Pechtold de afgelopen jaren de indruk dat het CBR zeker 100 extra examinatoren gaat opleiden. Maar wij hebben begrepen van een betrouwbare bron dat daar nooit sprake van is geweest. Een recente WOO publicatie maakte al duidelijk dat Pechtold ons en de minister van alles heeft voorgelogen.

“Uit interviews met lokale rijschoolhouders is duidelijk geworden dat dit jaar al vijf examinatoren zijn vertrokken uit Enschede. Soms uit onvrede, soms vanwege ziekte of pensioen. Laten we dat eens maal tien doen om een juist beeld te krijgen voor het hele land. En dat zegt een woordvoerder tegen Hans Peijs van Rij-Instructie.nl: “Als CBR opereren we in een krappe arbeidsmarkt. We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim. Desondanks slagen we er in veel nieuwe examinatoren aan te trekken. In 2022 hebben we 28 nieuwe collega’s opgeleid, dit jaar ook al ruim 20.”