Kamps schrijft persoonlijke brief naar top ministerie….

Kamps biedt hulp aan bij DGMO top!

Loading

In een open brief spreekt journalist/rijschoolhouder Henrie Kamps de directie van het directoraat generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid in het “CBR Schandaal”. Kamps biedt daarnaast zijn dossiers, onderzoeksresultaten aan, zodat DGMO een beter inzicht krijgt in de oneerlijke handelspraktijken en integriteitsschendingen bij het CBR en de rol van Alexander Pechtold.

Was Kamps de voorbije jaren de luis in de pels voor Alexander Pechtold en zijn zelfstandig bestuursorgaan, nu wordt steeds duidelijker dat hij zijn pijlen richt op het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het Directoraat Generaal Mobiliteit.

“Vorig jaar heb ik meerdere brieven gestuurd aan minister Harbers en daar volgde eigenlijk altijd wel een schriftelijke reactie op. Toch merk je dat een minister eigenlijk geen tijd of aandacht schenkt aan dergelijke meldingen. Zelfs niet wanneer je hem schrijft dat Pechtold en zijn deels gecorrumpeerde organisatie door de jaren heen jongeren voor 200 miljoen hebben gedupeerd en dat Pechtold een doodsbedreiging uit. Dat is kennelijk ‘Klein Bier’.

Dankzij Tweede Kamerleden werd mij duidelijk dat het DGMO het juiste aanspreekpunt is. De directie daarvan stuurde mij overigens zelf de eerste brief. Dat was de directeur-generaal hoogstpersoonlijk; een briefje met daarin direct al een dreiging met een rechtszaak. Daarmee was het eerste contact gelegd en mijn aandacht getrokken. Ik zou iets onwaars hebben gepubliceerd. Dat bleek niet het geval. De medewerkster in kwestie sprak de woorden die ik publiceerde letterlijk uit in een tv programma.

Ik heb destijds overigens die medewerkster, Geertje Hegeman, wel mijn schriftelijke excuses aangeboden voor het gebruik van een slechte foto. Later stuurde zij mij een brief dat ze dat waardeerde.

Ik heb destijds geen brief ontvangen van de directeur generaal Kees van der Burg met zijn excuses voor zijn onnodige en onterechte dreiging met een rechtszaak. Dat is veelzeggend. Toch?

Sindsdien heb ik een tiental brieven gestuurd met mijn meldingen, voorlopige onderzoeksresultaten en ook wat mijn gezondheidsproblemen zijn door toedoen van ernstige integriteitsschendingen van Pechtold, Huizing, Bekhuis en een vijftal betrokken lokale CBR-ers. Ik kreeg van DGMO nooit meer dan formele, nietszeggende ontvangstbevestigingen.

Gelukkig ben ik herstellende en krijg ik hulp van enkele oud-collega’s. Ik kom uit de media, voelde mij thuis op het Mediapark in Hilversum, heb nog contacten. In Hilversum noemden ze mij ooit ‘reuzendoder’ en bij RTV Oost ‘straatvechter’. Geuzennamen, maar het gevoel van toen komt terug. De therapieën helpen. En ik ben werkelijk alles kwijt; leef van donaties en heb geen contact meer met mijn dochters omdat hun moeder als CBR-er een kwalijke rol speelt. Onlangs kreeg ik een verschrikkelijk briefje van mijn oudste dochter (28); ze wordt moeder en ik dus opa. Iets waar ik in de afgelopen jaren nog hoop uit putte. Als ik mijn strijd tegen het CBR niet zou staken, dan zou er geen contact mogelijk zijn. ‘Misschien ooit’.

Ik neem dat laatste de DGMO top niet kwalijk, maar het laat wel zien wat de gevolgen zijn van de angstcultuur die het CBR/Pechtold heeft ontwikkeld. Mijn ex was een oprechte vrouw, tot ze zes jaar geleden bij het CBR ging werken. Macht corrumpeert! Ik zwicht niet voor oneigenlijke druk; zelfs niet als mijn eigen lieve dochters dat doen. Ze mogen zelf bepalen waar hun loyaliteit ligt. Dat is misschien zelfs wel beter anno 2023. Ik noem dat de ‘Kaag generatie’. ‘Huilen met de wolven in het bos’

Ik ben iemand die vind dat ieder mens recht heeft op verdediging, waarheidsvinding en doe vrijwel nooit consessies. Soms heb je dan de schijn tegen.

Voor de goede orde; mijn relatie was al jaren beëindigd voor mijn ex-partner besloot om bij het CBR te gaan werken. Zij had als instructrice een relatie gekregen met een examinator/coach. Dat gebeurd bij het CBR in Enschede met enige regelmaat. Ook dat is veelzeggend wat betreft objectiviteit en integriteit.

Zij is op enig moment in Enschede gestationeerd; bewust door Pechtold en een divisiemanager. Vrijwel direct kreeg ze een leidinggevende rol. Het aanspreekpunt voor rijscholen; dus ook voor mij. Van Pechtold een slimme zet… van haar een onverstandige en ik heb haar vele malen gewaarschuwd dat ze ‘gebruikt ‘ werd.

Zij kent mijn geuzennamen. Ik geef nooit op als de overheid op basis van de macht mensen, groepen of individuen onrecht aandoet.

Wat nu natuurlijk helpt is dat er een politieke aardverschuiving gaande is. Er zijn partijen die met mij vinden dat ambtenaren zoals de DGMO directie slagvaardiger moeten worden als het gaat om het vertrouwen tussen burger en overheid.

De brief is bedoeld als ‘wake-up-call’. Ik wil de directie van DGMO helpen en niet ‘framen’. Maar als dat laatste nodig is om er landelijke aandacht voor te krijgen, dan zal ik dat niet nalaten. Dat is mijn speelveld en daar heb ik in de Eredivisie en andere werkterreinen mijn sporen wel verdiend.