Verjo verliest Kort Geding tegen CBR over RIS!

Nu de belangen van RIS groter worden door het CBR beleid nemen de spanningen toe....

Loading

Deze zomer spande Verjo Verkeersmiddelen een Kort Geding aan tegen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Een strijd die nog eens aangeeft dat het CBR van plan is om zelf, nog meer, de touwtjes in handen te krijgen en te houden. Uit het vonnis blijkt dat Verjo in het ongelijk is gesteld, maar in een bodemprocedure kan het kwartje maar zo de andere kant opvallen. Want op basis van welk (wettelijk) mandaat bemoeit het CBR zich met de rijopleiding in ons land? Geen!

Verjo en VekaBest zijn de enige rechthebbenden (eigenaars) van het recht tot uitgifte van de RIS-leermiddelen, althans hebben zij een exclusieve uitgiftelicen!e verkregen terzake de RIS-leermiddelen, die thans nog voor onbepaalde tijd loopt en slechts kan worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. In afwachting van een nog aanhangig te maken bodemprocedure waarin Verjo en VekaBest een verklaring voor recht zullen vorderen, dient het CBR zich te onthouden van iedere handeling die andere partijen dan Verjo en VekaBest in staat stelt om zich als RIS-uitgevers te presenteren op de verkeersleermiddelen markt, omdat anders inbreuk wordt gemaakt op de exclusieve uitgeefrechten van Verjo en VekaBest. Indien er andere RIS-uitgevers bijkomen, lijden Verjo en VekaBest direct schade. Zij hebben daarom een spoedeisend belang bij toewijzing van hun vorderingen.

bron: Recht.nl

Dat er inmiddels zelfs een Kort Geding moet worden gevoerd doet het ergste vermoeden. De RIS belangen worden steeds groter en dat zal er alles mee te maken hebben dat er meer kapers op de kust komen. Gijs Kantelberg en zijn Verkeersacademie en wie nog meer? Want CBR bevoordeelt RIS, rijscholen krijgen sneller examens toebedeelt. Dat is nu al zo en wordt alsmaar meer. Dat blijkt ons onderzoek.

“RIS is geen wettelijke kerntaak voor het CBR, maar onder leiding van Alexander Pechtold is RIS verworden tot een heus verdienmodel. Daarbij kent het CBR geen enkele schaamte; dat merkt Verjo nu aan den lijve. Wij hebben al Kamerleden benaderd om de ontwikkeling, exploitatie en de zwendel die het CBR heeft ontwikkeld rond RIS zo snel mogelijk een halt toe te roepen.” zegt de voorzitter van de Vereniging ConsumentenBelang Autorijbewijs.

Het vreemde, mogelijk zelfs onwettige, is en blijft dat het CBR als zelfstandig bestuursorgaan bemoeienis en zelfs commerciële belangen heeft binnen de rijopleiding. Dat is zo vreemd, omdat Geertje Hegeman van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder [december 2021, red] in een tv-programma vertelde dat er voor de rijopleiding niets geregeld is in ons land. En dat het CBR zich moet focussen op haar kerntaak: het examineren en de medische geschiktheid. Maar in de praktijk blijkt dat de focus juist niet op de kerntaak ligt, maar bij de RIS opleiding. Ondertussen groeit de chaos rond de examinering en lopen de wachttijden nog steeds op.