Minister bedankt Kamps voor ‘oplettendheid’!

Journalist ontdekte leugen CBR over afgenomen praktijkexamens in 2022; minister moet terug naar de Tweede Kamer!

Loading

Nu het politieke klimaat gaat veranderen lijkt het er op dat VVD minister Mark Harbers zich realiseert dat vroeg of laat de beerput bij het CBR opengetrokken gaat worden. Vandaag ontvangt Kamps opnieuw een brief van de minister, waarin Mark Harbers hem bedankt voor zijn ‘oplettendheid’. Kamps had ontdekt dat het CBR de minister verkeerde informatie had gegeven over het aantal B-examens in 2022. Opmerkelijk detail is dat de brief gedateerd is op 1 mei en nu pas, vier maanden later, is verstuurd. Kamps heeft dit voorjaar aangifte gedaan tegen de minister omdat hij de Tweede Kamer onjuist had geïnformeerd.

“Ik heb per kerende post een brief gestuurd naar de Bestuurskern van het ministerie waarvan de inhoud voor zich spreekt (zie onderaan dit artikel). De minister schrijft in zijn brief dat hij de Tweede Kamer de juiste informatie gaat verstrekken in een volgende rapportage over de examencapaciteit vanuit het CBR. En dat heeft hij inderdaad gedaan. Maar ook dan laat hij zich weer misleiden door het CBR…

[tekst gaat door onder afbeelding]

de brief van de minister die Kamps pas vier maanden later bereikt….

Hij beloofde de Tweede Kamer vlak voor de zomer dat het CBR in het laatste kwartaal de wachttijden weer op orde zou hebben; 6 tot 8 weken. Daar is geen sprake van. Het CBR heeft vorige week wel een persbericht naar grote landelijke media (NOS en RTL) gestuurd in een poging de rijscholen de schuld in de schoenen te schuiven, maar de informatie daarin klopt absoluut niet. Dat was simpelweg een afleidingsmanoeuvre; het handelsmerk van Alexander Pechtold. De media bespelen….

Zo blijkt uit onderzoek binnen het ICT platform van het CBR en uit publicaties op basis van de Wet Open Overheid dat er nauwelijks nieuwe examinatoren zijn geworven in twee jaar tijd en dat de wachttijden weer zijn opgelopen. Landelijk is de wachttijd nu gemiddeld 20 weken. Wie nu een eerste praktijkexamen aanvraagt is pas begin februari volgend jaar aan de beurt’ zegt Kamps. Dat is ruim vier maanden.

Zowel ons blog als de consumentenbelangorganisatie VCBA bevestigen het beeld dat Kamps schetst. “Wij ontvingen vandaag een mailtje van de assistent van Marion Smit. Zij is plaatsvervangend directeur Generaal Mobiliteit bij het ministerie I&W en momenteel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het CBR. Haar assistent verzoekt ons per mail om hem voortaan niet te informeren of brieven toe te sturen en geeft aan dat de brandbrief die wij deze week naar het ministerie hebben gestuurd door hem of haar gewoon in de brievenbus is gegooid zodat deze op de postkamer belandt. Dan weet je al: ‘die brief verdwijnt’. Dan is geen betrouwbare overheid!

[tekst gaat door onder afbeelding]

reactie beleidsmedewerker I&W
antwoord op reactie beleidsmedewerker I&W

Kamps is duidelijk in zijn brief. Hij is absoluut bereid om de minister, de directeur-generaal Cees van der Burg of diens plaatsvervanger Marion Smit te informeren en te ondersteunen bij een onafhankelijk onderzoek. “Het gaat mij erom dat jonge mensen niet langer onnodig door het CBR veel te veel betalen voor een rijopleiding en als door mijn bemoeienis kleine rijscholen weer een faire kans krijgen bij het CBR dan is dat mooi meegenomen.”