Acties op dinsdag en donderdag bij CBR examencentrum Enschede!

Loading

Vanaf volgende week starten de publieksacties bij het CBR in Enschede en tegelijkertijd krijgt het spotten van praktijkexamens een vervolg. De landelijke vereniging VCBA en enkele vrijwilligers gaan kandidaten die terugkomen van het theorie-examen wijzen op de misleidende informatie die het CBR geeft via haar website en social media campagnes. Spotters gaan zich in eerste instantie richten op de praktijkexamens van Verkeersschool Brünen.

“Wij gaan samenwerken met de onderzoeksjournalisten om te zorgen dat de jonge mensen eerlijke informatie krijgen. Het CBR verspreidt bewust onjuiste informatie en dat gaan wij een halt toeroepen. Het spotten van praktijkexamens geschied op basis van de voorwaarden die de Almelose voorzieningenrechter heeft opgelegd. Die heeft aangegeven dat het volgen van praktijkexamens toegestaan is, omdat journalisten het recht hebben om uit te zoeken of het CBR zich bij alle examens wel houd aan de wet. Vorig jaar bleek dat in bijna de helft van de meer dan 200 gespotte praktijkexamens niet het geval.” zegt Pascal Hansen. Hansen is voorzitter ai van de VCBA en daarnaast freelance redacteur.

Het volgen van de praktijkexamens van de Enschedese Verkeersschool Brünen heeft als doel om het onderzoek naar misleidingen door deze opleider, al dan niet met medeweten van het CBR, verder in kaart te brengen. “Er staan nog belangrijke vragen open aan de directeur Bedrijfsvoering van het CBR en het hoofd Juridische Zaken en op basis van WOO verzoeken én onderzoeksresultaten is het gerechtvaardigd op de praktijkexamens van Brünen te volgen. Brünen is eigenlijk ook de gemakkelijkste omdat deze opleider zelf in de krant en op haar website heeft gemeld dat zij de verplichte Tussentijdse Toets in eigen beheer doet. Dat houd in dat de examenkandidaten van Brünen altijd minimaal 35 minuten onderweg moeten zijn en twee verplichte Bijzondere Verrichtingen moeten uitvoeren. Bij de andere grote opleiders is dat anders.” merkt een van de betrokken journalisten op.

“Overigens heeft de rechter alleen maar uitspraak gedaan in een Kort Geding tegen journalist Henrie Kamps. Dus al zouden we het achtervolgen niet geheel volgens het vonnis uitvoeren, dan lopen onze vrijwilligers nog steeds geen risico op vervolging.” aldus Hansen.