Gaan Twentse rijscholen collectieve schadeclaim indienen bij CBR?

Afbreken examens en sluiten CBR locatie was onnodig en bedoeld om de beeldvorming te beïnvloeden.

Loading

Heeft het vrijgeven van de videobeelden van de veel besproken examenrit van de Brünen leerling Jens van Rijn uit Tilligte de ogen geopend bij de Twentse rijscholen? Of die ‘intimiderende achtervolgingen’? De tijd zal het leren. Zeker nu de gemeente Enschede, de burgemeester, geen bestuursmaatregelen oplegt aan de betrokken journalisten moet het de rijscholen toch duidelijk worden dat het CBR vooral bezig is met valse beeldvorming?

Uit andere video’s is gebleken dat het ‘achtervolgen’ van Brünen praktijkexamens sinds de zomer geen reden was voor CBR examinatoren om examens af te breken. Waarom dan wel dit voorjaar? Terwijl het CBR uitstraalde dat zij het Kort Geding had gewonnen? Breek ze dan af en verhaal €50.000 per overtreding op die vermaledijde Henrie Kamps. Of was de uitspraak anders dan het CBR in de media liet voorkomen?

Nu zouden de Twentse rijscholen zich toch moeten realiseren dat ze de dupe zijn geworden van een misselijkmakend schimmenspel van het CBR om de beeldvorming rond het onderzoek naar de objectiviteit, tijdsduur en Bijzondere Verrichtingen te beïnvloeden. Rijscholen, leerlingen en burgers opzetten tegen Kamps en andere journalisten. Haat zaaien!

“Ik denk dat de rijscholen misschien wel een kwart miljoen schade hebben ondervonden van deze maatregelen. Die zouden ze gezamenlijk kunnen verhalen op het CBR. De vergoeding van enkel het CBR deel van het praktijkexamen staat in geen verhouding tot de werkelijke schade. Iedere rijschool zou minstens €150 per afgebroken of uitgesteld praktijkexamen moeten krijgen,” zegt een rijschoolhouder uit Borne.