Ook forse kritiek van branchevereniging LBKR op CBR!

Loading

De Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche (LBKR) uit deze week kritiek op de bemoeizucht van het CBR via CBR goedgezinde blogs zoals RijschoolPro.nl en Rij-Instructie.nl. De branchevereniging is het oneens met het feit dat het CBR opnieuw informatie heeft gegeven over de gemiddelde kosten voor een rijbewijs. Via de Koepel Rijopleiding en Verkeersveiligheid (KRV) heeft de LBKR geprotesteerd tegen het vermelden hiervan, maar zonder succes!

De KRV heeft namens haar achterban, volgens de LBKR, aangegeven dat het publiceren van prijzen risicovol is gezien de wetten en regels ten aanzien van mededinging. De Koepel zet vraagtekens bij de wijze van onderzoek naar de gemiddelde lesprijzen. Welke vragen zijn er gesteld en in hoeverre is de onderzoeksgroep (jongeren die net hun rijbewijs hebben gehaald) in staat goede antwoorden te geven? “Het CBR heeft al deze kritiek naast zich neergelegd en alsnog de prijzen gepubliceerd.

De branchevereniging is van mening dat het communiceren van lesprijzen tot verkeerde verwachtingen leidt bij de klanten. Ook maakt dit het voor rijscholen volgens hen niet eenvoudiger om een realistische prijs te hanteren voor de lessen.

Vlak voor de zomer uitte de LBKR al forse kritiek op de lange wachttijden bij het CBR. “De LBKR vindt dat rijscholen hun werk niet kunnen uitvoeren doordat de wachttijden voor praktijkexamens bij het CBR te lang zijn en eist daarom actie. De commissie van het ministerie laat zich wel informeren door het CBR, maar is onvoldoende op de hoogte van de problematiek vanuit de branche of neemt deze problemen niet serieus”, schrijft de branchevereniging in hun oproep. “Het CBR blijft de schuld constant afschuiven op de rijscholen en hun slagingspercentages, maar het probleem is veroorzaakt door het CBR en moet dus ook opgelost worden door het CBR.”

Gerelateerde berichten