VCBA: ‘Achtervolgen’ wordt dit najaar hervat!

Loading

De landelijke Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs (VCBA) heeft gisteren aangekondigd dat het spotten van praktijkexamens rond het CBR in Enschede dit najaar ‘met grote waarschijnlijkheid’ zal worden hervat. Belangrijkste reden: het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat weigert om te reageren op vragen van de vereniging. VCBA heeft eerder een brandbrief gestuurd naar Directeur Generaal Cees van der Burg waarin onder andere werd aangedrongen op cameratoezicht tijdens praktijkexamens.

“Maar wij ontvangen geen enkele reactie van het Directoraat Generaal Mobiliteit [DGMO, red]. “Noch de heer Van der Burg, noch de minister reageert op onze brief”, zegt woordvoerder Hansen.

VCBA beroept zich op een uitspraak van de Almelose rechtbank, waarin deze de juristen van het CBR confronteerde met de internationale wetgeving. In zijn betoog plaatste de Almelose voorzieningenrechter zijn kanttekening bij het verbod op het gebruik van de dashcam tijdens praktijkexamens.

“Kandidaten wordt ieder recht ontnomen om een protest op een negatief resultaat [zakken, red] te kunnen onderbouwen met beeldmateriaal. Dat los je eenvoudig op met een dubbele dashcam. Maar het gebruik van een double-dashcam toestaan tijdens het praktijkexamen gaat verder. Kandidaten zijn tijdens een praktijkexamen volledig ‘overgeleverd’ aan de examinator. Wij zeggen helemaal niet dat examinatoren zich met enige regelmaat grensoverschrijdend gedragen, maar anno 2023 valt niet uit te sluiten dat er soms ongeoorloofde gedragingen in verbaal of fysiek opzicht gebeuren in het examenvoertuig. Dat heeft het verleden al aangetoond.”

VCBA benadrukt dat de privacy van de examinator volledig gewaarborgd wordt tijdens de registratie met een zogenaamd dubbele dashcam. “De route voor het examenvoertuig en het gezicht van de kandidaat komen in beeld. De examinator komt niet in beeld; je hoort wel zijn aanwijzingen. Maar dat laatste botst in geen enkel opzicht met de AVG. Het CBR duld simpelweg op geen enkele wijze toezicht, controle of klachten. Dat is de reden dat de dashcam verboden is tijdens het praktijkexamen.”

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

bron: Rijskoverheid

Hansen ziet de uitspraak van de Almelose voorzieningenrechter in een eerder Kort Geding juist als onderbouwing om het spotten van examenvoertuigen te hervatten. “De rechter heeft, anders dan de regionale krant en het CBR de mensen willen laten geloven, helemaal geen negatieve uitspraak gedaan tegen de Needse rijschoolhouder. De rechter heeft juist kaders aangegeven waarbinnen het volstrekt legitiem is om praktijkexamens te spotten. Het is toegestaan zolang het niet structureel of onafgebroken plaatsvindt of het overige verkeer in gevaar wordt gebracht. De rechter achtte kennelijk het journalistieke belang groter dan de bezwaren van het CBR. Wij hebben de beelden mogen inkijken van de Needse journalist en daar is op 100 examenritten geen enkele sprake van datgene dat het CBR, zonder bewijs, stelde. Het CBR wil gewoon geen toezicht, omdat men weet dat veel examenritten feitelijk niet rechtsgeldig zijn, omdat ze bijvoorbeeld niet minimaal 35 minuten bedragen of niet conform de wet worden uitgevoerd door een examinator. Juist daarom is het spotten noodzakelijk. Wij willen juist vanwege het consumentenbelang dat iedereen een objectief examen krijgt.”

VCBA gaat in september een oproep doen om ‘spotters’ te werven. “Wij hebben rond de negatieve publicaties in Dagblad Tubantia een aantal ondersteunende reacties ontvangen of gelezen op de Facebookpagina van Dagblad Tubantia. Van mensen die willen helpen om het praktijkexamen eerlijker te maken. Wij gaan mogelijk vrijwilligers trainen in het spotten vanaf diverse CBR locaties.” aldus Hansen. 

Bovenal hoopt VCBA dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen of het ministerie alsnog tot het inzicht komt dat het anno 2023 heel normaal is om met een dubbel dashcam [naar voren en achter gericht] het praktijkexamen te registreren. “Die opnames kunnen door de kandidaat dan zelfs gebruikt wordt om de rit te evalueren, dus het dient meerdere doelen”.

Mocht het CBR ditmaal opnieuw praktijkexamens vroegtijdig afbreken, dan overweegt de VCBA de gang naar de rechter. Eerder maakte VCBA al melding dat het afbreken van praktijkexamen door CBR examinatoren die zich verzetten tegen het spotten onrechtmatig is. “De rechter zegt in zijn vonnis dat het spotten toegestaan is als het niet-structureel, niet onafgebroken geschiedt en het overige verkeer niet in gevaar wordt gebracht. Hoe kan het CBR dan binnen 5, 10 of 20 minuten een examen afbreken?” zegt Hansen.