VCBA wil parlementair onderzoek naar misbruik machtigingen CBR

Loading

Recente ontwikkelingen en publicaties rond de benadeling van jonge mensen door het CBR en grote opleiders is voor de Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs (VCBA) aanleiding om de Tweede Kamer te verzoeken een parlementair onderzoek te doen naar het misbruik van de machtigingen die vooral jonge mensen aan hun rijschool geven om voor hen een of meerdere examenproducten te reserveren via het reserverings platform TOP van het CBR.

“Niet alleen wij, maar ook anderen, komen steeds meer tot de ontdekking dat deze machtiging door zowel de rijschoolwereld als het CBR misbruikt worden als verdienmodel. Zeker nu er al jaren sprake is van een structureel tekort aan examencapaciteit zie je dat er op grote schaal met behulp van de machtigingen wordt gesjoemeld en wij hebben de indruk dat het CBR daar mogelijk een leidende rol in speelt.” zegt voorzitter ai Hansen van de vereniging.

In 2020 moesten hoge functionarissen van het CBR, UWV en Belastingdienst al eens verschijnen voor een parlementaire onderzoekscommissie. Destijds was dat om hen aan de tand te voelen over de vele missers bij de uitvoering van wetten. Kennelijk heeft dat onderzoek niet tot echte cultuurveranderingen geleid. Zowel het UWV, Belastingdienst als CBR halen op dit moment weer de pers vanwege ‘malversaties’.

klik op de afbeelding om artikel te lezen op nos.nl

In tegenstelling tot Parlementaire enquêtes is er voor een gewoon Parlementair onderzoek tot dusverre niets in de wet geregeld. De ingestelde commissie krijgt wel een onderzoeksopdracht mee, maar geen enquête bevoegdheden. Er wordt gewerkt aan modernisering van de wetgeving omtrent beide onderzoeksvormen. Getuigen hebben juridisch een veel vrijblijvender positie dan bij een enquête. Parlementaire onderzoeken worden dan ook beschouwd als een ‘lichtere’ vorm van onderzoek dan een enquête.

bron: Wikipedia

“Je moet niet onderschatten wat de maatschappelijke schade van dit systeem van machtigingen is.” Wij denken dat het mogelijk wel ook enkele honderden miljoenen gaat en dan zijn vooral jongeren tussen de 16 en 21 jaar de gedupeerde. Juist een doelgroep met overwegend niet of nauwelijks structurele inkomsten. Jonge mensen die het geld beter kunnen gebruiken voor hun studie of dagelijks bestaan. Ook een doelgroep die vandaag de dag meer moet betalen dan ooit voor de huisvesting.

Pascal Hansen van het VCBA verwijst naar recente onthullingen die via WOB verzoeken nu door het CBR openbaar moeten worden gemaakt. Maar volgens hem spelen deze oneerlijke handelspraktijken feitelijk al enkele decennia, maar nemen de gevolgen ervan op de kostprijs van een rijbewijs sinds Corona onhoudbare proporties aan.

“Kijk ik zie op televisie dat de heer Pechtold uitspraken doet over Pieter Omtzigt. Nog even los van het feit dat ik het ongepast vind dat de directie van een exameninstituut telkens op televisie politieke uitspraken doet, kan ik niet anders dan concluderen dat het een beetje ‘de pot verwijt de ketel…’ is. Toen Pechtold in 2019 de leiding kreeg bij het CBR stond het exameninstituut onder Verscherpt Toezicht van de minister. En wij constateren dat sinds zijn aantreden de toenmalige problemen ‘handig’ verschoven zijn van de ouderen naar de jongeren. De wachttijden zijn ongelofelijk opgelopen, soms tot wel 24 weken voor een eerste aanvraag van een praktijkexamen rijbewijs B, en deze krapte heeft geleid tot bijna crimineel gedrag bij grote opleiders. De problemen bij het CBR zijn niet de problemen die Pechtold heeft veroorzaakt, maar hij lost ze ook zeker niet op. Hij is echter slim genoeg om ze te verdoezelen. Hij is en blijft vooral een politicus van de oude stempel. Waarbij we niet moeten vergeten dat hij ooit gedwongen uit de politiek is gestapt, na zijn corruptieschandaal. “Omtzigt verdiend eerder zijn respect dan hoon!”