‘Achtervolgen’ examenritten Enschede hervat vanaf 1 september!

Loading

De kogel is door de kerk: vanaf 1 september wordt het spotten van praktijkexamens van grote rijopleiders bij het CBR Examencentrum in Enschede hervat. Dat besluit is vandaag genomen, nadat duidelijk werd dat het CBR WOB verzoeken bewust vertraagd of frustreert en niets doet om het examineren eerlijker te laten verlopen. Het besluit is in nauw overleg genomen met de consumentenvereniging VCBA. Deze belangenvereniging zegt dat het in het belang is van de jonge kandidaten dat het onderzoek wordt voortgezet, zolang het CBR geen antwoorden geeft op vragen over bevoordeling van een of meerdere grote opleiders in Twente. Zowel het CBR als het Directoraat Generaal Mobiliteit weigeren inhoudelijk te reageren op eerdere onderzoeksresultaten naar afwijkende wachttijden voor RIS kandidaten; die vinden vele weken eerder een examenplek dan kandidaten van kleine rijscholen. De initiatiefnemers verwachten ditmaal landelijke aandacht vanuit onder andere SBS6.

“Er is geen enkele controle op de objectiviteit van enkele examinatoren of op de verdeling van examencapaciteit door de lokale examenmanager Irene Maris. Er wordt structureel vals gespeeld op deze CBR locatie. Wij hebben een onderzoek geeist naar dummy’s, spoed- én RIS praktijkexamens bij grote regionale opleiders. Uit onderzoek blijkt dat hier misbruik van wordt gemaakt; oneerlijke handelspraktijken. Maar het CBR gedoogd dat kennelijk bij grote opleiders.

En als we vorige week in de door het CBR gepubliceerde Open Data lezen dat er in het eerste halfjaar van de 1000 klachten slechts een heel klein percentage gegrond is verklaard, dan hebben wij grote twijfels bij de betrouwbaarheid van het CBR. Het is zeker niet onze bedoeling om te generaliseren; de meeste examinatoren zullen vast wel objectief zijn. Maar niemand kan eromheen dat er zaken ontdekt zijn rond de Enschedese locatie van het CBR die onderzoekswaardig zijn. Wij hebben onze advocaat het vonnis van de Almelose rechtbank laten lezen en die bevestigt dat dit vonnis juist zegt dat het ‘achtervolgen’ is toegestaan. Omdat bijvoorbeeld artikel 83 van het Reglement Rijbewijzen getoetst mag of moet worden door journalisten. ” zegt voorzitter ai Pascal Hansen.

Hansen zal zelf deelnemen aan het spotten en meldt dat er zich meerdere vrijwilligers hebben aangemeld. Die worden ingewerkt en werken volgens de door de rechter bepaalde voorwaarden.

“Wij gaan daarnaast actief flyeren op openbaar terrein, omdat wij vinden dat jongeren, die net van het theorie-examen bij het CBR Enschede vandaan komen, moeten weten dat een eerlijke en betaalbare opleiding van maximaal €2.000,- ook tot succes zal leiden. Vanaf dit najaar gaan we onze activiteiten verder opvoeren, omdat ouders en jongeren zich niet langer moeten laten leiden door de misleidende voorlichting vanuit het CBR. Het CBR maakt iedereen wijs dat een rijopleiding gemiddeld meer dan €3000 moet kosten; als je tenminste de eerste keer slaagt. Dat is onzin!

Er zijn goede opleidingen die tot wel €1000 goedkoper zijn dan de RIS opleiding die het CBR exploiteert en steeds meer opdringt en bevoordeelt. Het is zo dat het CBR kandidaten die de CBR RIS opleiding volgen wel 6 tot 8 weken eerder een examenplek geeft. Dat is echt in strijd met artikel 1 uit de Grondwet. Iedere Nederlander moet door de overheid gelijk behandeld worden!”

De uitspraak van de Almelose voorzieningenrechter in een door het CBR opgestart Kort Geding rond het achtervolgen van examenritten haalde dit voorjaar het landelijke nieuws. Door valse beeldvorming vanuit Dagblad Tubantia is destijds ten onrechte de indruk ontstaan dat een voormalige rijschoolhouder veroordeeld zou zijn voor het achtervolgen. Dat is zeker niet het geval. Het achtervolgen was volgens de rechter, onder voorwaarden, toegestaan. De valse berichtgeving in Tubantia leidde tot doodsbedreigingen aan het adres van de rijschoolhouder; onder meer via de Facebook pagina van Tubantia. De hoofdredacteur van Tubantia is sinds januari 2023 een vertrouweling van CBR directeur Alexander Pechtold. De Raad voor de Journalistiek moet nog een uitspraak doen over de rol van Tubantia en de betrokken hoofdredacteur Daan Bonenkamp.

twee fragmenten uit het vonnis van de Almelose rechtbank

Hieronder twee registraties van gespotte examenritten: in het eerste voorbeeld rijdt de Enschedese examinator Bernd Ouwersloot met een Brünen-kandidaat een niet rechtsgeldig praktijkexamen. De kandidaat rijdt niet de verplichte minimum 35 minuten en voert slechts één Bijzondere Verrichting uit, terwijl dit er verplicht twee moeten zijn. Examinator Ouwersloot is al eerder in opspraak geraakt. Meerdere WOO verzoek lopen, maar worden vertraagd/gefrustreerd door het CBR.

In de tweede video breekt de Enschedese examinator Marcel Kooistra als na 250 meter het praktijkexamen af. Maar volgens de rechter is het achtervolgen toegestaan mits het niet onafgebroken, structureel is of het overige verkeer in gevaar brengt. Daar kan van 250 meter natuurlijk geen sprake zijn. Meerdere rijscholen hebben al klachten ingediend tegen deze examinator. Een WOO verzoek loopt.

een niet geldig praktijkexamen door examinator Bernd Ouwersloot
een onterecht afgebroken praktijkexamen door examinator Marcel Kooistra

Gerelateerde berichten