Boensma: ‘Wij manipuleren het slagingspercentage niet!’

Loading

Vanaf zijn welverdiende wintersportvakantie reageert eigenaar Erik Boensma van de gelijknamige Twentse rijschool op het door ons blog gepubliceerde slagingspercentage van zijn rijschool volgens de CBR Rijschoolzoeker. Daar ziet de consument dat de rijschool een slagingspercentage heeft van 74% op basis van 27 examens in 2022; terwijl de rijschool minstens een paar honderd examens nodig heeft op jaarbasis. Boensma stelt dat Rijvisie een verkeerde conclusie trekt. Er is een simpele verklaring voor het opmerkelijke CBR slagingspercentage; de papieren aanvraag bij het CBR had in 2022 kortere wachttijden dan het reserveringsplatform TOP van het CBR. En dus verwees de rijschool vrijwel alle leerlingen naar de website van het CBR om zelf een aanvraag te doen. Inmiddels heeft het CBR daar ook alweer een stokje voor gestoken volgens Boensma.

“Wij doen dit om de kandidaat eerder op examens te kunnen krijgen. Het slagingspercentage met eigen aanvragen liggen hoger” schrijft Boensma in zijn reactie.

“Ik ken Erik Boensma en ik begrijp zijn reactie. Volgens mij wordt er in de artikelen, waarin zijn rijschool wordt genoemd, ook nergens gesuggereerd dat Boensma iets verkeerds doet of de kluit belazerd. Maar feit is dat het CBR Slagingspercentage eenvoudig te manipuleren is. Voor die conclusie maakt het niets uit of rijscholen dat bewust of onbewust doen. Het CBR percentage is simpelweg niet betrouwbaar. Als de overheid dit soort informatie publiceert of zelfs aanprijst op aanplakbiljetten dan moet de consument er op kunnen vertrouwen dat het CBR percentage een goede weerspiegeling is van de kwaliteit van een rijschool. Dat is aantoonbaar niet het geval!

“Dat is ook de kern van onze stelling voor de rechter. Dit is dus wat je krijgt als een zelfstandig bestuursorgaan zelf wat spelregeltjes bedenkt om maximale invloed op een volledige branche te krijgen. Ik denk overigens dat de 2000 rijscholen die volgens het CBR beter kunnen verdwijnen omdat hun slagingspercentage te laag is zich op basis van ons onderzoek tegen de prestatieladder of andere aangekondigde maatregelen zouden kunnen verzetten. Zij moeten via de Koepel een verbod eisen van dat CBR slagingspercentage. Maar daar heb ik inmiddels al meer dan voldoende tijd in gestoken door er met de grootste brancheorganisatie (VVRI) over te praten. Die zien het belang van een verbod op het CBR slagingspercentage niet of willen dat niet zien.” aldus Kamps.

Kamps geeft aan dat het niet de bedoeling is om Boensma of een andere rijschool in een kwaad daglicht te stellen, maar zegt te handelen in het belang van de consument. Volgens hem hebben veel rijscholen echt wel door dat het CBR onwettige invloed uitoefent en alles bij elkaar liegt. “Maar zodra ze naar voren moeten stappen in het belang van hun klanten schrikken ze er van dat ze met naam en toenaam genoemd worden, want voor je het weet ben je alles kwijt dat je hebt opgebouwd. Mannen als Erik Boensma en Ramsie Outhman kunnen echter het verschil maken door desnoods maar eens voor de rechter te gaan met het CBR. Zeker Ramsie Outhman heeft een grote achterban; ruim duizend leden van de VVRI. Zij vechten maar in het belang van de branche en ik voor de consument. De tijd is er rijp voor.”