BOVAG over Top-Drive; de pot verwijt de ketel…

Loading

In de discussie op RijschoolPro.nl over Top-Drive mengen zich nu gevestigde partijen; de Koepel en BOVAG. Organisaties die samen minder dan 15% van de branche vertegenwoordigen en die graag anderen de maat nemen. Organisaties waar eigenaren van grote opleiders de scepter zwaaien. Beide branche-organisaties pleiten er voor dat constructies zoals Top-Drive of Autorijschool L verboden moeten worden. De handel in examencapaciteit. Directeur generaal Cees van der Burg van het ministerie vind alles best. Die gaat echt niks doen. En wat de BOVAG betreft is het volgens onze redactie vooral ‘de pot verwijt de ketel dat ‘ie zwart ziet’.

Eerder stelden wij vragen aan de BOVAG over de werkwijze van de Enschedese BOVAG opleider Verkeerscollege (ja ja het klinkt geweldig) Brünen. Sinds 2020 komt die BOVAG opleider met enige regelmaat in opspraak. Vorig jaar mishandelde de directie van deze opleider een criticus die artikelen publiceerde waaruit bleek dat deze BOVAG opleider met grote waarschijnlijkheid oneerlijke handelspraktijken bedrijft.

En na recente (eergisteren) openbaarmaking van extra CBR data over deze opleider, het CBR was daartoe verplicht na een bezwaarschrift tegen een eerdere afwijzing van een WOB verzoek, blijken de verdenkingen tegen deze grote BOVAG opleider gegrond. Mogelijk heeft deze BOVAG opleider een constructie ontwikkeld waardoor de leerlingen maanden eerder een examenplek krijgen bij het CBR. Saillant detail? Brünen voert als RIS (rijopleiding in stappen) de verplichte derde (CBR) toets gewoon in eigen beheer uit. De BOVAG RIS opleider liet zich in 2022 weliswaar 450 keer machtigen voor het aanvragen van de CBR tussentijdse toets, maar gebruikte 430 van die machtigingen daar niet voor. Of die 430 TTT machtigingen ingezet zijn om dummies te genereren kan en wil het CBR niet prijsgeven. En juist dat versterkt de verdenking.

Keer op keer blijkt dat Brünen veel sneller dan alle kleine rijscholen examens kan aanbieden en dus autorijbewijs B klantjes wegkaapt, omdat jongeren bij Brünen heel snel een examenplek krijgen. Maanden eerder dan bij de kleine rijscholen en zzp-ers. BOVAG weet dat!

Zolang de BOVAG, de Koepel én het CBR bij grote opleiders de andere kant op kijken zullen kleine, eerlijke rijscholen en zzp’ers op zoek moeten naar collectieve inkoop of handel in examencapaciteit.

De discussie die nu oplaait is koren op de molen van de vereniging consumentenbelang autorijbewijs (VCBA). Die wil richting 2030 het systeem van machtigingen laten afschaffen door de politiek. Volgens VCBA leidt het huidige systeem tot (financiële) benadeling van veel jonge mensen, is het fraudegevoelig, kostenverhogend, strijdig met de grondwet en maakt het CBR structureel misbruik van de machtiging. “Schaf het systeem van machtigingen af of nog liever haal de tussentijdse toets weg bij het CBR. Dat levert direct 100.000 examenplekken op jaarbasis op. Dan is al dat gedoe met handel en bevoordeling waarschijnlijk direct opgelost. Want opleiders zoals Brünen bedenken die oneerlijke handelspraktijken omdat er een tekort is aan examencapaciteit en dus lange wachttijden. Daardoor kunnen dat soort ‘slimmeriken’ zich verrijken” zegt de voorzitter van VCBA.

Gerelateerde berichten