Brünen praktijkexamen voldoet opnieuw niet aan artikel 83 Reglement Rijbewijzen!

Loading

Het spotten van examenritten van Verkeersschool Brünen bij het CBR in Enschede leverde op de eerste dag van hervatting van het spotten direct resultaat op. In plaats van de wettelijk verplichte minimale examenduur van 35 minuten, zoals artikel 83 van het reglement Rijbewijzen dat vereist, registreerde een van de vrijwilligers, die betrokken is bij het gerichte onderzoek, een examenrit die tien minuten korter duurde. Amper 25 minuten

Het onderzoek naar malversaties door het CBR en de grootste BOVAG opleider van Enschede laat zo opnieuw zien dat er in Enschede geen sprake is van een objectieve examinering. Steeds meer wordt duidelijk dat het CBR willens en wetens de Enschedese rijopleider een andere behandeling geeft dan andere, kleinere, rijscholen.

“Het is niet prettig om te merken dat het CBR niets doet om een gelijk speelveld voor alle kandidaten te garanderen. Het begint al met het verkrijgen van een examenplek. Leerlingen van Brünen krijgen in sommige gevallen maanden eerder een examenplek bij het CBR in Enschede en uit onderzoek blijkt dat de kandidaten van Brünen het tijdens het praktijkexamen makkelijker hebben dan kandidaten van andere rijscholen.” reageert de voorzitter van ConsumentenBelang Autorijbewijs (VCBA). De consumentenvereniging volgt met argusogen het onderzoek naar de onrechtmatige samenwerking tussen het Enschedese CBR en Verkeersschool Brünen.

“Wij hebben al veel klachten ontvangen van kandidaten van andere rijscholen en hebben de directie van het CBR om een onderzoek gevraagd, maar dat weigert het CBR. Dus overwegen wij om hardere acties te organiseren rond het CBR in Enschede”.

Volgens Hansen tonen de beelden van gisteren het gelijk aan van de voormalig rijschoolhouder Henrie Kamps. “Die heeft bewerkstelligd bij de rechtbank dat dit onderzoek toelaatbaar is, mits het overige verkeer geen hinder ondervindt en het spotten niet structureel of onafgebroken plaatsvindt. Daarvan is geen sprake. Dus gaan we er mee door. Vooral omdat de rechter in zijn vonnis aangeeft dat het een journalistieke taak is om aan te tonen dat het CBR zich niet houd aan artikel 83 uit de wet.

fragment uit het gerechtelijke vonnis
fragment uit het gerechtelijke vonnis
gespotte examenrit Brünen