Houdt CBR miljoenenzwendel met RIS examencapaciteit verborgen?

Harold Bekhuis hoofdrolspeler in zwendel met examencapaciteit?

Loading

Hij was al in dienst bij het CBR toen deze vijf jaar geleden door de toenmalig minister van Infrastructuur & Waterstaat onder curatele werd gesteld. Hij werd in 2014 al eens door Rutger van Castricum stevig onder handen genomen in een tv-programma van Powned (onderaan dit artikel). Hij wordt gezien als kwade genius in de schorsing van klokkenluider/journalist Henrie Kamps en de recente schorsing van een Twentse rijschoolhouder Erik B. Harold Bekhuis; de divisiemanager Rijvaardigheid van het CBR. Vandaag wordt duidelijk dat Bekhuis mogelijk een grote rol speelt in de zwendel met examencapaciteit.

Onze redactie valt het op dat Bekhuis de verzoeken uit hoofde van de Wet Open Overheid zelf behandeld. In een achttal WOO verzoeken worden consequent brieven, mails en memo’s van Bekhuis uitgesloten of uitspraken van hem onterecht zwartgelakt.

Vandaag ontvangt onze redactie opnieuw een WOO besluit. Ditmaal omdat wij willen dat de stukken rond de structurele problemen met examencapaciteit worden geopenbaard.

‘Het heeft maanden geduurd voor Bekhuis de documenten vrijgeeft, maar nu weigert hij ze te openbaren via de website van het CBR. En dat is nu juist de WOO voor bedoeld is. Transparantie voor de burgers!
Erger nog, hij lakt belangrijke delen van tekst in memo’s zwart, omdat de burger die niet mag lezen. Het WOO verzoek is gebaseerd op een eerder door het CBR per ongeluk openbaar gemaakte mail van Harold Bekhuis aan een kritische rijschoolhouder Erik B. Daarin erkent Harold Bekhuis feitelijk de zwendel.’

Waarom lakt Harold Bekhuis belangrijke informatie in interne memo’s zwart?
Waarom lakt Harold Bekhuis belangrijke informatie in interne memo’s zwart?
toelichting Harold Bekhuis waarom delen tekst niet openbaar mogen worden…