CBR vraagt uitstel op WOB verzoek naar oneerlijke handelspraktijken door het CBR en Top-Drive!

Loading

Het CBR heeft de belangenorganisatie VCBA schriftelijk laten weten dat zij de Amsterdamse rijopleider Top-Drive/Autorijschool L in de gelegenheid moet stellen om haar zienswijze te geven op openbaarmaking van het aantal Tussentijdse Toets (TTT) machtigingen en werkelijk afgenomen Tussentijdse Toets capaciteit. Na veel getouwtrek moest het CBR onlangs dezelfde gegevens publiceren over de Enschedese Verkeersschool Brünen. Dat leverde opmerkelijke informatie op. VCBA vermoed dat de machtiging voor de TTT, net als bij de Twentse opleider Brünen, helemaal niet wordt gebruikt waarvoor deze wordt afgegeven.

In navolging van het WOB-verzoek dat leidde tot openbaarmaking van de gegevens die Verkeersschool Brünen liever niet geopenbaard zag denken wij dat het zinvol is om bij andere grootverbruikers van capaciteit dezelfde gegevens boven water te krijgen. Top-Drive/Autorijschool is er daar een van. Wij benadrukken dat het ons niet gaat om deze Amsterdamse wederverkoper te schaden, maar om het feit dat het CBR handelt met een dubbele moraal.

Wij hebben DGMO (Directoraat Generaal Mobiliteit) van het ministerie eerder al kritische vragen gesteld. Zo vermeld dat CBR Rijschoolzoeker bij Top-Drive/Autorijschool L een slagingspercentage. Terwijl bij deze ‘opleider’ niemand wordt opgeleid. En in 2021 schrijft directeur Bedrijfsvoering Jan Jurgen Huizing aan voormalig rijschoolhouder dat de werkwijze, zoals Top-Drive en anderen die hanteren, op basis van het vademecum niet is toegestaan. Huizing dreigt zelfs direct met een schorsing als Kamps begint met een project dat TheorieBonus.nl is genoemd.

Wij denken dat het juist goed is dat de verkoop van examens niet via machtigingen van opleiders plaatsvindt. Dat leidt vooral tot oneerlijke handelspraktijken. Bij Top-Drive en andere rijschool-administratie-kantoren zou deze dienstverlening beter passen. Maar dan moet dat worden geregeld bij wet. Niet zoals het CBR dat nu doet; de een wel en de ander niet.

[WOB verzoek van VCBA treft u aan onder brief van het CBR]