De branche moet Tussentijdse Toets zelf gaan organiseren!

Loading

“Ontwikkel als branche, desnoods samen met IBKI of het beloofde CCA [ Curriculumcommissie Autorijonderwijs, red ] bijvoorbeeld een WRM+ opleiding en biedt leerlingen, die daar behoefte aan hebben, een Tussentijdse Toets aan zonder beslag te leggen op examen capaciteit bij het CBR.” luidt het advies van voormalig klokkenluider Henrie Kamps. De voormalig rijschoolhouder, die momenteel in de rechtszaal staat met CBR, is over één ding duidelijk: de Tussentijdse Toets is geen wettelijk examenproduct en behoort niet door het CBR te worden uitgevoerd”

“Door de Tussentijdse Toets weg te halen bij het CBR valt er enorme capaciteit vrij en kan de wachttijd voor het praktijkexamen volgens ons terug naar maximaal 6 weken. En voor die kandidaten die onvoldoende goed opgeleid naar het CBR komen moet het CBR maar een goede sanctieregeling bedenken. Maar maak niet een volledige branche afhankelijk van een maatschappelijk probleem: we leven in een multiculturele samenleving en niet de hele wereld gelooft dat een zware rijopleiding een positief effect heeft op de Verkeersveiligheid. Dat is namelijk nooit bewezen en nauwelijks onderzocht!. En voor het consumentenbelang het allerbelangrijkste: zorg dat de goede (kandidaten) niet lijden onder de ‘kwaden’.

Het CBR verspeelt ruim 40% van de beschikbare examen capaciteit met een niet wettelijk commercieel product; de Tussentijdse Toets. Een formatieve toets op tweederde van een rijopleiding met als doel om kandidaten te adviseren waar in de rijopleiding nog extra aandacht moet worden geschonken. Er zijn binnen de branche voldoende goede instructeurs zodat branche dat deel van de rijopleiding zelf kan verzorgen. En door een WRM+ instructeur, of hoe je dat ook organiseert, een hogere vergoeding te geven voor de TTT kun je stimuleren dat instructeurs zich verbeteren.

bron: pleidooi Kort Geding CBR tegen Kamps

Kamps geeft aan desnoods tot aan de Raad van State te knokken om de Tussentijdse Toets te laten verbieden als product dat exclusief voorbehouden is aan een zelfstandig bestuursorgaan dat hiertoe feitelijk geen mandaat heeft. In een 32 pagina’s tellend pleidooi in de Almelose rechtbank nam de voormalig klokkenluider vorige week al een schot voor de boeg voor de eventuele procedure.

“Natuurlijk realiseer ik mij dat veel rijscholen lekker verdienen aan de marge bovenop de CBR Tussentijdse Toets. Dat is al snel €100,–. Maar het houd geen stand om de consument op kosten te jagen. Daarnaast is de vrijstelling voor de Bijzondere Verrichtingen volgens ons echt strijdig met (inter)nationale wetgeving. Die vrijstelling moet feitelijk per direct worden afgeschaft. En ja ik realiseer mij ook dat veel grote opleiders al voor een leerling nog maar is gestart met zijn rijopleiding examen capaciteit vastleggen, dus bezet houden, op basis van de machtiging voor de Tussentijdse Toets. Want dat kan al, anders dan dezelfde plek voor een praktijkexamen, voor het behalen van het theoriecertificaat. Allemaal hartstikke leuk, misschien wel slim, bedacht en mogelijk zonder kwade bedoelingen. De Tussentijdse Toets is echt een aanslag op het Gelijkheidsbeginsel dat verankerd is in de Grondwet. Mensen zonder (vaste) rijopleider, of een opleider die niet staat ingeschreven bij het CBR óf kandidaten die rechtstreeks een praktijkexamen aanvragen bij het CBR krijgen die voordelen, bijvoorbeeld de vrijstelling voor de Bijzondere Verrichtingen, niet.”

fragment uit pleidooi in Kort Geding CBR tegen Kamps