Rijvisie

blog voor onafhankelijke rijscholen

Een spanningsveld tussen het Ministerie en het CBR?

Als wij het zeer uitgebreide evaluatierapport doorlezen dat PriceWaterhouse Coopers heeft gemaakt in opdracht van het ministerie dan vallen er meerdere zaken op:

  • het CBR heeft geen personeelplan en de problemen met examencapaciteit zullen met grote waarschijnlijkheid voortduren en zelfs toenemen
  • het CBR heeft de cybersecurity niet op orde en zou dus zo maar gevoelig kunnen zijn voor hackers en randsomware aanvallen
  • het CBR en het Directoraat Generaal Mobiliteit praatten op gespannen voet met elkaar; er is sprake van een spanningsveld vermeld het rapport.

Zomaar enkele van de vele zorgelijke bevindingen van de onderzoekers. Maar het verklaard ook veel; veel van de problemen die ingeschreven rijscholen ondervinden in hun dagelijkse werk of contact met het CBR.

Het verklaard de oplopende wachttijden en de verkrampte houding van de CBR helpdesk medewerkers.

“Dat deze situatie kan blijven voortduren of zelfs verergeren komt natuurlijk omdat de Tweede Kamer, of Den Haag, wel grotere problemen heeft. Tot het TOP platform gekaapt of gehackt wordt moeten we niets verwachten van Den Haag en dus ook niet vanuit Rijkswijk zegt een onderzoeker.

Het is illustratief voor de staat en betrouwbaarheid van onze overheid. En het kost jongeren vele, vele miljoenen extra omdat ze door extreem lange wachttijden extra lesuren moeten kopen om dat wachttijd te overbruggen.

Het zorgt voor het faillissement van steeds meer rijscholen. Het CBR zou zich, zo lezen we in het evaluatierapport dat eind 2022 openbaar is geworden, volgens het Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMO) eigenlijk niet bezig moeten houden met heel veel taken die het zichzelf heeft toebedeeld.

Loading