Enschedese burgemeester mengt zich niet in conflict!

Voor er een maatregel volgt krijgt Kamps het recht om zijn kant van de kwestie toe te lichten

Loading

Uit een brief aan de redactie van Rijvisie wordt duidelijk dat de burgemeester van Enschede na het gesprek met Alexander Pechtold geen reden ziet om een bestuursmaatregel af te kondigen die het de journalisten belemmerd hun onderzoek bij het CBR in Enschede voort te zetten.

“Wij hebben direct nadat Pechtold in de media de indruk wekte dat er van alles mis was rond het CBR de burgemeester geïnformeerd en bewijs toegestuurd die aantonen dat het CBR opnieuw valse verklaring aflegde. Eerlijk gezegd twijfelden wij geen moment dat alle leugens over intimidaties en praktijkexamens verpesten niet zomaar voor zoete koek zouden worden geslikt door de gemeente. Het feit dat CBR Kamps ervaart als een lastige journalist kan in ons land geen reden zijn voor inperking van de persvrijheid.”

De redactie ziet het eventuele Kort Geding tegen Kamps en Hansen ook als kans om de rechter aan te tonen dat het onderzoek en de publicaties gerechtvaardigd zijn. ‘De Vijf’ zoals wij ze noemen hebben allen een of meerdere keren misbruik van de macht uitgeoefend en noch het CBR, noch DGMO, noch de minister, noch de politie, noch het OM is bereid onderzoek te doen.