Er is geen sprake van intimidatie van leerlingen!

Videobeelden tonen aan dat Pechtold en bevriende media liegen!

Loading

Dit voorjaar vonniste de Almelose voorzieningenrechter dat journalisten praktijkexamens mogen ‘spotten’ als dat maar niet structureel, onafgebroken is of het overige verkeer in gevaar brengt. De bij ons onderzoek betrokken journalisten houden zich aan de uitspraak. Volgens de rechtbank hebben journalisten het recht om te controleren of het CBR zich wel aan de wet houdt; onder andere artikel 83. Het CBR is niet in beroep gegaan tegen dit vonnis en dus zal het moeten leven met de spelregels; praktijkexamens mogen ‘gevolgd’ worden …. onder strikte voorwaarden.

Hoewel er nog maar in beperkte mate praktijkexamens worden gespot doet het CBR er alles aan om de lokale politie op te zetten tegen de betrokken journalisten. Daarbij dankbaar gebruikmakend van de goede contacten met de media. De aandacht van de journalisten is momenteel echter gericht op het aantal examinatoren dat aan het werk gaat. Voorheen waren dat er in Enschede minimaal 12; nu al het hele jaar maximaal 8 en meestal 4 of 5. Daardoor lopen de wachttijden op.

De door Pechtold beloofde 100 extra examinatoren zijn er nooit gekomen. Vorige week vertelde een CBR-manager dat er in twee jaar tijd maar 52 nieuwe examinatoren zijn opgeleid. Niet eens voldoende om het natuurlijke verloop op te vangen.

Vandaag is er weer een Brünen examen gespot; die werd onderbroken door een staande houding van de Enschedese politie. Het CBR had melding gedaan van een achtervolging. Maar ook vandaag is de rit vastgelegd met de dashcam en blijkt uit de beelden (zie onder) dat aan de uitspraak van de rechter is voldaan. Een tweede gespotte examenrit werd door een andere ‘volgauto’ gedaan. Ook die rit werd op basis van het vonnis gereden en met de dashcam vastgelegd. Waarbij opgemerkt wordt dat die ‘spotter’ feitelijk niets te maken heeft met de gerechtelijke uitspraak; de zaak was alleen aangespannen tegen Kamps.

“Wij volgen slechts incidenteel praktijkexamens van de Enschedese Verkeersschool Brünen, omdat er aanwijzingen en bewijzen zijn waaruit blijkt dat het CBR én Brünen in gezamenlijkheid ‘oneerlijke handelspraktijken’ uitoefenen. Daardoor worden jaarlijks vele duizenden leerlingen en kleine rijscholen voor tientallen miljoenen benadeeld.” zegt onze redacteur Pascal Hansen.

De maatregel die het CBR vandaag neemt, het sluiten van het Enschedese examencentrum bedacht door Alexander Pechtold en alleen bedoeld om burgers en rijscholen op te zetten tegen de betrokken journalisten.

Wat Nederland zou moeten weten is waarom Pechtold vertrokken is uit de politiek, hoe meerdere ex-partijgenoten hem beschrijven als manipulatieve machtswellusteling….

Pechtold is het equivalent van Francis Underwood (Kevin Spacey) in de serie House of Cards. Een eersteklas manipulator.

beoordeel zelf of de examenauto structureel, onafgebroken wordt gehinderd en/of het overige verkeer in gevaar wordt gebracht