Nieuwe consumentenvereniging wil in gesprek met CBR!

Loading

Of de nieuwe Vereniging Voor Rijschool Consumenten, VVRC, zich gaat mengen in de discussie rond een eerlijkere en betaalbare rijopleiding is bij het schrijven van dit artikel niet bekend. Het initiatief, waarbij de Needse klokkenluider Henrie Kamps geen enkele betrokkenheid heeft, wordt wel door hem toegejuicht.

“Ja, ik was blij toen mij gisteren na de Kort Geding zitting in Almelo het bericht bereikte dat er een initiatief is gekomen uit onverwachte hoek. Mij is niet bekend wie de initiatiefnemers zijn, maar ze gaan voortvarend te werk. Ik hoorde dat er al een logo is en een website. Dat is nu al meer dan ooit tevoren.” aldus Kamps die zelf heeft besloten om vanwege gezondheidsredenen een flinke stap terug te doen.

Volgens Kamps ligt er een schone taak voor de VVRC. Zo zou deze vereniging zich volgens Kamps zich vooral kunnen richten op de onrechtmatigheid van de maatregelen van het CBR binnen de internationale regelgeving.

Het is onze missie om de belangen van de rijschoolconsumenten te behartigen en in gesprek te gaan met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de overheid om de wachttijden voor examens eerlijker te verdelen en klachten over rijscholen te bemiddelen. Het CBR ontvangt wekelijks klachten over rijscholen en VVRC wil de relatie tussen rijscholen en consumenten verbeteren.

Bron: VVRC.nl

“Het CBR heeft van de minister volgens mij alleen een mandaat voor het afnemen van examens en toezicht op de medische geschiktheid gekregen. Al die andere zaken zoals de bemoeizucht rond de rijopleiding, rijscholen, de Tussentijdse Toets en het slagingspercentage stroken volgen mijn onderzoek niet met de wetgeving. Niet met de Nederlandse, maar zeker niet met de internationale. Een consument heeft in Europa veel meer rechten dan het CBR nu al jaren doet voorkomen in ons land. En de bemoeizucht vanuit de overheid met de markt, ik doel op de rijschoolwereld, is al helemaal strijdig”