Grootschalig onderzoek naar machtsmisbruik CBR!

Loading

Morgen, 1 juni, start een grootschalig onderzoek naar de gebeurtenissen op 8 maart 2022. Op die dag vonden twee incidenten plaats bij de Enschedese CBR locatie. Rond half elf blokkeerde een CBR beveiliger een examenauto met de Borculose Sanne van Zwieten. Een half uur later mishandelde eigenaar René Brünen, van de gelijknamige Enschedese rijschool, voormalig rijschoolhouder Henrie Kamps. Beide incidenten werpen veel vragen op. Maar er speelt meer…

Wie waren er op die dag aanwezig bij het CBR? Wat is de rol van Oscar Langkamp? Wat heeft Jan Willem Nijveld gezien? Wie belde de Brünen directie op? Waarom werd het slachtoffer van de mishandeling iedere medische hulp ontzegd? Waarom zwijgt de politie?

Het zijn enkele van de vragen die een tweetal journalisten van het publieksplatform Onrecht hebben en die de basis vormen voor hun onderzoek.

Maar, zoals gezegd, er is meer; zo zijn er vergelijkbare incidenten in het verleden die onderdeel uitmaken van het grootschalige onderzoek. In Amsterdam, Den Haag én in Twente zijn meer slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. Daarbij zou zelfs in het verleden de huidig voorzitster van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, betrokken zijn. In de tijd dat zijn adjunct-directrice was. Het Presidium van de Tweede Kamer zou al geïnformeerd zijn over het lopende onderzoek. Een groot aantal WOB verzoeken zijn, al dan niet, beantwoord en vereisen meer onderzoek.

“Nu al is duidelijk dat het CBR veel te ver gaat in het misbruik van de macht; op alle niveau’s. Men heeft duidelijk grenzen overschreden. Een groot deel van het bureauwerk is voltooid en nu wordt het tijd om er met een cameraploeg op uit te gaan. We zullen natuurlijk CBR medewerkers opzoeken en ze vragen stellen over wat ze hebben gezien of verzwegen. Dat doen we op de kenmerkende manier van Alberto Stegeman, Tim Hofman en Peter R. de Vries. We gaan ze confronteren!