‘Hermetisch afsluiten examenterrein was domme zet van CBR!’

Journalisten voor de uitrit is eigen keuze CBR

Loading

Dit voorjaar besloot het CBR om het examenterrein bij de Enschedese vestiging hermetisch af te schermen met bouwhekken. Het zorgde voor veel free-publicity bij de regionale media en droeg bij aan de valse beeldvorming rond journalist/rijschoolhouder Henrie Kamps. Nu, een half jaar later, vergemakkelijken de hekken het journalistieke onderzoek en dat frustreert het CBR.

Het CBR heeft door de eigen maatregelen een situatie gecreëerd waardoor onze redactie met een of twee mensen alle examenbewegingen goed in kaart kan brengen. Waar voorheen meerdere toegangswegen naar het CBR examenterrein leidden zijn dat er nu twee in elkaars zicht.

Voor de korte termijn zal die maatregel wel een leuk effect hebben gehad in de media, maar nu komen er steeds meer vragen vanuit het publiek en media. Men vraagt zich af wat het CBR te verbergen heeft. En het CBR denkt nu het journalistieke onderzoek met hulp van de Enschedese politie te frustreren, maar dat is van korte duur verwacht onze redactie. Het onderzoek duurt nog tot medio 2024.

“Vorig jaar oktober is Henrie Kamps gestart om steekproefsgewijs het aantal aanwezige examinatoren te tellen, de tijdsduur van de examens en nog wat andere zaken. Bij zijn onderzoek hoorde daarnaast het spotten van praktijkexamens, vooral van de vijf grote opleiders. Daar is zelfs een Kort Geding over gevoerd, waarvan de uitspraak tot tevredenheid van onze redactie uitviel.

De rechter geeft in zijn vonnis aan dat het achtervolgen onder strikte voorwaarden niet verboden is en zelfs logisch is omdat journalisten willen onderzoeken of het CBR zich wel aan de wet houdt; onder andere artikel 83 van het Reglement van Rijbewijzen. 

fragment uitspraak Kort Geding over ‘achtervolgen’ praktijkexamens
fragment uitspraak Kort Geding over ‘achtervolgen’ praktijkexamens

Wij zijn nu de mogelijkheden aan het uitzoeken of wij een mobiele hoge cameramast in een van de aangrenzende weilanden mogen plaatsen en praten met een drone-piloot. Wij zoeken uit of en welke vergunningen er nodig zijn. Met de overburen is enkele weken geleden al contact geweest.” zegt Pascal Hansen. Hij is verantwoordelijk voor dat deel van het onderzoek bij het CBR.

“Het CBR heeft er zelf voor gezorgd dat wij nu journalistiek onderzoek ‘voor de deur’ moeten doen. En dat doen wij in het publieke domein. Dat men nu nog steeds de politie oproept geeft wel aan dat men absoluut niet wil dat wij examenbewegingen en aantallen vastleggen. Wij vertrouwen er op dat de teamchef van de politie Enschede, Wolter Albers, zijn manschappen tot kalmte maant. Tot die tijd vallen we terug op wat wij noemen ‘de Alberto Stegeman’ methode.”