Gaat Verkeersschool B. €100.000 schade verhalen op individuele CBR medewerkers?

Meer dan €100.000 schade voor Verkeersschool B door structurele pesterij en ambtsmisdrijven....

Loading

Was het per direct stop zetten, in september, van de BE examens van de Twentse rijschool B. onrechtmatig? Was de schorsing van eigenaar Erik B. terecht? Mag een examenmanager liegen en bedreigen? En waarom werden grote opleiders in Enschede wel gewaarschuwd voor de strengere regels bij de motormanagement verklaring en kleinere niet?

Uit een WOO Besluit is duidelijk dat al in juli binnen het CBR via interne memo’s de zorg werd uitgesproken dat het niet fair was om onaangekondigde controles uit te voeren of een motormanagementverklaring wel door de importeur was ondertekend.

Uit interne memo’s, die op basis van de Wet Open Overheid openbaar zijn gemaakt op de website van het CBR, blijkt dat op veel CBR locaties de lokale kringcoördinator opleiders tijdig waarschuwde voor een kleine, maar belangrijke aanscherping in het Vademecum en op de hoogte bracht dat in de maand juli nog coulance werd betracht. Daarna, dus vanaf 1 augustus 2023, zouden BE examens niet langer worden uitgevoerd als er geen door de importeur getekende motormanagementverklaring kon worden getoond door de instructeur én een kopie daarvan door de importeur in het bezit was gesteld van het CBR. Tot op heden heeft het CBR nog niet aangetoond dat importeurs dat hebben gedaan, zo maakt een recent WOO verzoek duidelijk.

In het hele land waarschuwden examenmanagers, kringcoördinatoren, examinatoren massaal de klanten; de opleiders die BE examens laten afnemen door het CBR. Maar niet in Twente, niet in Enschede. Waarom de lokale kringcoördinator Elise V, examenmanager Irene M. of examinatoren wel de grote BE opleiders informeerden en niet de kleine, zoals Verkeersschool Lakerink en Verkeersschool B, is onbekend. Was het omdat B. enkele dagen daarvoor een pittige brief had gestuurd naar divisiemanager Rijvaardigheid Harold B. en examenmanager Irene M? Of is men het simpelweg vergeten?

In een opgenomen telefoongesprek beweerd examenmanager Irene M. dat dit wel is gedaan. Ook beweerd zij dat er geen schouwingsrapporten zijn van de drie BE-combinaties, waarmee Verkeersschool B. al jaren het grootste deel van de omzet van de rijschool binnenhaalt.

In opgenomen gesprekken beweerd Irene M. zelfs dat Michel H. en Marcel V. hebben verklaard dat er nooit getekende schouwingsrapporten aan eigenaar B van de Twentse rijschool zijn afgegeven, maar toch heeft Erik B. deze in zijn bezit.

B. heeft inmiddels een opgelegde schorsing, zonder beroepsprocedure, van twee maanden ‘uitgezeten’ en zit met een ton aan schade. Zijn BE combinaties staan vooral bij de deur van de rijschool. Er is geen BE capaciteit beschikbaar en die zal er, zo laat het CBR hem weten, niet komen voor het tweede of derde kwartaal 2024. €100.000 door omzetderving, maar ook reputatieschade. De bedrijven die Verkeersschool B. jarenlang de medewerkers liet opleiden en slagen voor het benodigde aanhanger rijbewijs zijn terughoudend in het doorverwijzen van hun personeel.

In uitzonderlijke gevallen kan iemand de geleden schade zelfs verhalen op de individuen die hem bewust hebben geschaad. Wanneer blijkt dat Erik B. vanwege de jarenlange pesterijen vanuit het CBR de dupe is geworden zijn er mogelijkheden. Zelfs als die zich richten op Irene M, Elise V., Marcel V., Michel H of Rob S. in privé. Als blijkt dat er sprake is van kwade opzet, pesterij al dan niet in opdracht van de divisiemanager Harold Bekhuis of algemeen directeur Alexander Pechtold.

Schade verhalen op grond van onrechtmatige daad

Het komt natuurlijk ook vaak voor dat u schade heeft geleden, terwijl er géén sprake is van wanprestatie binnen een overeenkomst. Vaak zult u dan uw toevlucht moeten nemen tot het leerstuk van de onrechtmatige daad. Er moet in dat geval een onrechtmatige daad zijn gepleegd waardoor schade is ontstaan. De daad moet toerekenbaar zijn aan de pleger ervan. Voor degene die schade heeft geleden en deze wil verhalen is onrechtmatige daad door deze eisen een aanzienlijk lastigere weg dan wanprestatie

bron: wetrecht.nl