Rijvisie

blog voor onafhankelijke rijscholen

Is het CBR, na de KNVB, de volgende?

Als wij het evaluatierapport dat PWC eind 2022 aan het ministerie overhandigde mogen geloven, en dat doen wij, dan heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen haar cybersecurity niet op orde. Velen zouden zeggen:’Dan neem ik aan dat ze dat nu, een half jaar later, wel hebben’. Maar dat of dat zo is?

We weten van deskundigen dat de KNVB nadrukkelijk gewaarschuwd was voor hackers en toch gebeurde het onvermijdelijke. Datzelfde kan natuurlijk het CBR overkomen. De ICT is al vele jaren een van de grote struikelblokken van het CBR. Dat bleek ondermeer uit een onthutsende reportage die Zembla in 2019 uitzond. ‘Chaos bij het CBR’ bood ons een inkijkje in de aanhoudende ICT problemen bij het CBR.

En uit talloze publicaties in de voorgaande jaren weten we dat er nog steeds onvolkomenheden zijn bij de ICT omgeving van het CBR. En toch is het schokkend en onderzoekswaardig als uit het Price WaterhouseCoopers eind 2022 niet blijkt dat het CBR de cybersecurity op orde heeft *.

Of ‘neemt’ u werkelijk aan dat dit nu wel het geval is?

* de redactie heeft in een WOO verzoek aan DGMO alle relevante informatie opgevraagd

Loading