‘Liegen door CBR is structureel!’

Er wordt structureel gelogen en het ministerie werkt er aan mee!

Loading

Nederland heeft gezien en gehoord hoe in andere affaires bestuurders en de ambtelijke top moeiteloos liegen. In Groningen werd nog jaren miljarden kuub gas uit de grond gehaald, terwijl er al hoog en breed bekend was dat dit de bevolking ernstig in gevaar bracht. Minister Kamp, minister-president Rutte… ze ‘speelden’ met de waarheid. Zo bleek onlangs in de zoveelste Parlementaire enquete. Hetzelfde in het Kindertoeslag Schandaal, onterechte uithuisplaatsingen en zwarte lijsten bij de Belastingdienst.

Het slecht presterende CBR vormt hierop zeker geen uitzondering. Liegen is de standaard bij dit bestuursorgaan en hun geluk is dat de directie van DGMo (Directoraat Generaal Mobiliteit) er bewust aan meewerkt. Rijscholen én hun leerlingen betalen er nu en in de toekomst de prijs ervoor.

Naar verwachting moeten jongeren over twee jaar bijna €4.000 betalen om het rijbewijs te bemachtigen! Onbetaalbaar voor steeds meer jongeren tussen de 17 en 21 jaar en dus komen er steeds meer jongeren die zonder rijbewijs achter het stuur kruipen. Die ontwikkeling is nu al waarneembaar!

CBR liegt over aantal afgenomen praktijkexamens in 2022!

Er is geen onderzoek naar cijfers uit Rijswijk of de waarheid lijkt ernstig tekort gedaan. De minister deelt in februari dit jaar de Tweede Kamer mee dat het CBR maar liefst 700.000 praktijkexamens B. heeft afgenomen in 2022. Een WOO verzoek levert een ander beeld: het waren er slechts 440.000.

CBR liegt over 100 extra examinatoren!

Anders dan het CBR twee jaar lang beloofde zijn er geen 100 extra examinatoren in dienst gekomen van het CBR. Dat blijkt uit een WOO verzoek van een onbekende rijschoolhouder uit het Zuiden van ons land. Al snel ‘bekend’ een CBR manager in een vakblad dat er in 2022 en 2023 in totaal maar 48 examinatoren zijn opgeleid. Niet eens voldoende om het natuurlijke verloop op te vangen.

CBR liegt over aantal afgebroken praktijkexamens!

Om harde maatregelen te onderbouwen verklaard het CBR in de landelijke media dat er jaarlijks 3000 praktijkexamens worden afgebroken. Onderzoek van een Twentse rijschoolhouder levert een heel ander beeld op. Het zijn er in werkelijkheid minder dan 300. Meer dan 90% minder.

“De betrokkenheid in de rijschoolwereld groeit wekelijks. Het is mooi op te zien dat er rijscholen zijn die zelf op onderzoek uit gaan door bijvoorbeeld via een WOO verzoek het CBR te dwingen om informatie te openbaren. Als ze die dan met onze redactie delen, dan kunnen we al dat gelieg keer op keer onder de aandacht brengen van de branche, maar ook van Tweede Kamerleden”. aldus een van onze redacteuren.