Liegen tegen de Tweede Kamer?

Loading

Natuurlijk is er al jaren onvrede bij kleine ‘onafhankelijke’ rijscholen. Het quotum bestaat niet meer en de wachttijden lopen op. En dan zijn er nog de geruchten van misstanden binnen het CBR. Met enige regelmaat schrijven kranten uit de DPG Media ‘stal’ over de onverkwikkelijke perikelen tussen ‘een zelfverklaard klokkenluider’ en de CBR directie. ‘Vroeger’ zou je geneigd zijn om te zeggen: “Vraag het de minister”. Maar of dat duidelijkheid biedt?

In een brief aan de Tweede Kamer, op 27 februari 2023, schrijft minister Mark Harbers namelijk dat het CBR in 2022 meer dan 700.000 praktijkexamens B heeft afgenomen. En wij denken dat de minister niet de waarheid verteld aan de Tweede Kamer*.

In de Open Data, die het CBR moet publiceren, komt onze redactie echter niet verder dan ongeveer 440.000 afgenomen examens in 2022. Dat lijkt realistischer, want tellingen van onderzoekers bij het CBR tonen aan dat er in de tweede helft van 2022 heel veel parkeerplekken (voor examenvoertuigen) leeg blijven.

En als het CBR inderdaad bijna 300.000 praktijkexamens meer had afgenomen als in voorgaande jaren; dan zou het toch veel drukker moeten zijn geweest bij de CBR examenlocaties.

Dus is de vraag: ‘examenzwendel’ op zijn plaats. Nu nog onderzoeken wie ons, de Tweede Kamer, voor de gek houdt.

*de redactie heeft een WOO verzoek gedaan omdat wij willen onderzoeken of en waarom de minister of het CBR de Tweede Kamer onjuist informeert.