Ministerie wil dat CBR zich niet langer bemoeit met rijscholen!

Loading

Uit het periodieke evaluatierapport dat begin januari is verschenen blijkt dat het Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMO) van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het wenselijk acht dat de invloed van het CBR op rijscholen stopt.

In het rapport staat dat er een spanningsveld is ontstaan omdat het CBR een andere mening is toegedaan. Het CBR dicht zichzelf een andere rol toe omdat uit eigen onderzoek ‘onder het publiek’ zou blijken dat de burger van mening is dat het CBR een grotere rol zou moeten spelen bij de Verkeersveiligheid.

“DGMO ziet het CBR als examinator ten behoeve van rijvaardigheid en beoordelaar van de medische rijgeschiktheid, het CBR ziet een bredere rol voor zich op het terrein van verkeers- en vervoersveiligheid. Meest duidelijk is dit geworden in de aanloop naar en in de opvolging van het rapport Roemer.”

Het is duidelijk dat de komst van het door Roemer geadviseerde zelfstandig bestuursorgaan CCA nog op zich laat wachten. De Curriculum Commissie Autorij-onderwijs zou onder andere het toezicht op de examinatoren moeten krijgen en op de rijopleiding, rijscholen én instructeurs. Op datzelfde moment verliest het CBR haar grip op de rijscholen en lijkt de RIS opleiding in gevaar te komen.

Voor de korte termijn is nu gekozen om delen van de taken van het CCA bij IBKI en CBR onder te brengen. Maar dan betekent dan wel dat het CBR zelf het toezicht op de eigen examinatoren uitvoert. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?