Niet CBR, maar CCA moet kwaliteit rijschool bewaken

Top-ambtenaar Kees van der Burg (DGMO) moet adviesrapport Emile Roemer nog eens lezen!

Loading

[dit artikel is al op 14 februari 2023 gepubliceerd]

Achter de schermen van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat worden steeds meer vragentekens gezet bij de bemoeizucht van het CBR in de rijschoolwereld. In een onlangs gelekt rapport lezen wij dat er tussen het Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMO) en het CBR als sinds 2020 een spanningsveld bestaat.

In dit verband is er trouwens sprake van een opvallend spanningsveld tussen het CBR en de feitelijke opdrachtgever, het directoraat-generaal Mobiliteit (DGMO) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “DGMO ziet het CBR als examinator ten behoeve van rijvaardigheid en beoordelaar van de medische rijgeschiktheid, het CBR ziet een bredere rol voor zich op het terrein van verkeers- en vervoersveiligheid. Meest duidelijk is dit geworden in de aanloop naar en in de opvolging van het rapport Roemer. Volgens het CBR pakte DGMO haar rol onvoldoende en stapte zij om die reden zelf in de rol van aanjager van dit rapport. DGMO en het CBR zouden hun beider rolopvatting duidelijker kunnen demarqueren”, luidt een veelzeggend citaat.

bron: Rapportage 2e wettelijke evaluatie CBR – Price Waterhouse Coopers

Het is al langere tijd bekend dat het CBR meer invloed wil in de rijschoolwereld, maar het CBR is vanuit de wet bedoeld als exameninstituut. En laten we eerlijk zijn; met al die oplopende wachttijden en andere problemen krijg je ook niet het gevoel dat het CBR naast die kerntaken andere dingen moet doen zoals de Tussentijdse Toets en vele R.I.S. gerelateerde diensten.

De roep om het in het rapport van Emile Roemer genoemde CCA (Curriculumcommissie Autorijonderwijs), welke ook boven het CBR zou moeten komen te hangen, wordt binnen het ministerie naar verluidt steeds groter. Momenteel is er geen enkele toezicht op het CBR en de vrees is aanwezig dat het zoals in 2018 vroeg of laat weer heel erg misgaat.

Consumentenvereniging VCBA, Vereniging ConsumentenBelang Autorijbewijs, stuurde recent een brandbrief naar de directeur generaal mobiliteit: Kees van der Burg.