Onderzoek CBR Enschede in volgende fase!

Ambtsmisdrijf?

Loading

Vandaag is het onderzoek naar oneerlijke handelspraktijken en onwettige praktijkexamens bij het CBR  in Enschede een nieuwe fase ingegaan. Met behulp van onder andere live 360 graden opnamen worden de af- en aanrijdtijden van de praktijkexamens vastgelegd. Journalisten die zich bezig houden met het onderzoek lopen daardoor minder risico op mishandeling zoals dat vorig jaar een collega overkwam bij de Enschedese vestiging van het CBR.

“Wij kiezen voor deze technologische oplossing, zodat de veiligheid van onze mensen gewaarborgd is. Eerder is gebleken dat het CBR beveiligers inhuurt met een bedenkelijke reputatie. Meerdere malen zijn journalisten geïntimideerd en soms zelfs bedreigd door CBR security. Dat willen we hierdoor voorkomen. De beelden kunnen op afstand worden bekeken en op die manier worden de tijden waarop examenauto’s wegrijden en terugkomen in een logboek gezet. Volgens artikel 83 van de wet  Reglement Rijbewijzen moet een praktijkexamen minimaal 35 minuten duren. Sinds vorig jaar blijkt daar in Enschede bij de vijf grote opleiders van afgeweken te worden. In veel gevallen waren die kandidaten nog geen 25 minuten onderweg.” zegt een van de onderzoekers.

De tellingen bij het CBR zullen de komende tijd voortduren, omdat het onderzoek erop gericht is in kaart te brengen of er oneerlijke praktijken plaatsvinden bij het CBR in Enschede.

“Wij hebben vorig week de examenmanager in Enschede een brief overhandigd waarin wij vragen om opheldering over misbruik van RIS examencapaciteit en wat andere zaken die niet eerlijk verlopen, maar Irene Maris heeft daar niet op gereageerd. Wij hadden haar gevraagd om een schriftelijke reactie binnen vijf werkdagen. Dat is kennelijk niet gelukt. Dus ook wij volgen met argusogen het onderzoek rond het CBR in Enschede.” aldus Pascal Hansen. Hij is de voorzitter van de Vereniging ConsumentenBelang Autorijbewijs.

Gerelateerde berichten