Rijvisie start kwaliteitsonderzoek onder Twentse rijscholen

Loading

Vandaag is de Vereniging ConsumentenBelang Autorijbewijs (VCBA) gestart met haar publiekscampagne ‘geslaagd of gezakt?’. Er worden in het laatste kwartaal van dit jaar kaarten uitgedeeld aan kandidaten die terugkomen van hun theorie-examen. Doel is om hen eerlijk te informeren en te wijzen op de misleidende informatie vanuit het CBR. Tegelijkertijd is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van de bijna 100 Twentse rijscholen die examens laten uitvoeren door de Enschedese vestiging van het CBR. 

Op basis van een vier maanden durend onderzoek naar de inzet van examinatoren van oktober 2022 tot februari 2023 op de Enschedese vestiging werden de nodige opmerkelijke ontdekkingen gedaan. Zo bleken meerdere ‘kleine’ rijscholen grote aantallen examens te rijden en daarnaast werden er opmerkelijke zaken ontdekt bij een grote opleider: Brünen. 

Er bleken enkele kleine rijscholen die zich zelfs agressief gedroegen naar de journalist die dat deel van het onderzoek uitvoerde. ” De eigenaar van rijschool Pieper stak vorig jaar opzichtig de middelvinger van beide handen op naar degene die de observatie deed. Dan wordt je als journalist natuurlijk argwanend; waarom reageert iemand die niets te verbergen zo heftig op de steekproef bij het CBR Examencentrum?” zegt onze eindredacteur.

Bij nader onderzoek constateerde de redactie dat de Deldense rijschool Pieper, een eenmanszaak, op jaarbasis bijna 200 examenplekken opslorpt. Met een slagingspercentage van 42% valt deze rijschool niet onder de ‘gestrafte’ rijscholen. En zo zijn er meer voorbeelden.

“Bij ons onderzoek werd duidelijk dat de heer Pieper op jaarbasis 120 examenplekken verbruikt, maar daarnaast ook nog eens 70 Tussentijdse Toets (TTT) plekken. Die TTT is feitelijk examencapaciteit. Dus in totaal 190 examenplekken: in zijn eentje. Iedere kandidaat van deze Twentse rijschool legt dus drie uur beslag op een examinator. Maar hij scoort boven de 30% dus het CBR doet er niets aan.

De Markelose Rijschool Joke kocht in 2022 197 examens bij het CBR, waarvan ruim 100 zogenaamde eerste rijexamens. Daarnaast koopt deze Twentse rijschool standaard voor iedere leerling een Tussentijdse Toets. Maar liefst 102 stuks, waardoor Rijschool beslag legt op bijna 300 examenplekken. Toch komt deze rijschool niet verder dan een slagingspercentage van TTT.

Er zijn ook goede voorbeelden. Zo gebruikte Autorijschool Tonnie Zuur in 2022 127 examens om een slagingspercentage van 57% te behalen. En anders dan Pieper legde deze rijschool geen beslag op het CBR voor wat betreft de Tussentijdse Toets. Ze kochten geen Tussentijdse Toetsen volgens de Open Data van het CBR.

“In zijn brief van van exact twee jaar geleden schrijft de directeur Bedrijfsvoering van het CBR, Jan Jurgen Huizing, dat de Tussentijdse Toets op tweederde van een rijopleiding moet worden afgenomen, zodat leerlingen ‘kennis kunnen maken’ met het examen. Maar in feite is de Tussentijdse Toets geen examenproduct en wordt deze vooral gebruikt om extra omzet of dummies te genereren. Pieper is daar een goed voorbeeld van” zegt Hansen.