Wettelijke duur examenrit van 35 naar 25 minuten en iedere examinator kan per dag 1 extra examen afnemen!

Schermen in Enschede bedoeld om rokende examinatoren buiten beeld te houden..

Loading

[dit artikel is eerder al op 8 augustus 2023 gepubliceerd]

Vanaf 1 september neemt de Vereniging ConsumentenBelang Autorijbewijs het onderzoek bij het CBR in Enschede over. Hard nodig volgens de voorzitter ai Pascal Hansen, omdat uit eerder onderzoek duidelijk is geworden dat de maximale tijdsduur van het praktijkexamen wel van 35 minuten naar 25 minuten kan, omdat meer dan 70% van de examenritten in Enschede maximaal 26 minuten duurden. Hierdoor zou iedere examinator 1 examen per dag meer kunnen afnemen en dalen de wachttijden voor de consument.

‘Wij hebben de tellingen gezien die Henrie Kamps heeft gedaan vanaf oktober 2022 tot en met het Kort Geding in de Almelose rechtbank. Daaruit worden enkele zaken klip en klaar; het CBR zet veel te weinig examinatoren in om de veel te hoge wachttijd naar beneden te brengen en een flink deel van de examinatoren heeft tussen ieder examen bijna 15 minuten ‘pauze’.’ aldus Pascal Hansen (41)

Volgens de voorman heeft het CBR besloten om het volledige examenterrein in Enschede van de buitenwereld af te sluiten, omdat Kamps teveel kon observeren. ‘Zo heeft Kamps video- en fotomateriaal waaruit blijkt dat bijna de helft van de examinatoren na ieder examen een flinke rookpauze neemt. Dat mag de buitenwereld kennelijk niet zien en dus is het terrein nu hermetisch afgesloten’ zegt de voorzitter van de VCBA.

‘Wij nemen die belangrijke taak van Kamps over, nu hij heeft besloten om meer tijd te besteden aan de lobby richting Den Haag. Wij wil dat de wachttijden terugkomen op het oude niveau, iets dat de minister de Tweede Kamer voor het zomerreces heeft belooft. Volgens Hansen hem wijst niets er op dat het CBR zich daarvoor inspant. Wij gaan de taken daarom voortzetten: tellen hoeveel examinatoren er op een dag worden ingezet, hoeveel er vertrekken met de lunchpauze, hoeveel examens er worden afgenomen en de tijdsduur van de praktijkexamens. Want volgens de wet [artikel 83 van het Reglement Rijbewijzen,red] moet een examenrit minimaal 35 minuten duren. Dat is nu in 70% van de geobserveerde examens niet het geval. Dan kun je de wet beter aanpassen naar minimaal 25 minuten, zodat iedere examinator per dag 1 examen extra kan afnemen. Dat lost een groot deel van de opgelopen wachttijden al op!’.