Steeds meer klachten over CBR!

Loading

De beide landelijke verenigingen voor consumenten, VVRC en VCBA, spreken hun zorgen uit over het explosieve aantal klachten dat ze ontvangen over de werkwijze van het CBR. Niet alleen de alsmaar oplopende wachttijden, soms bijna een halfjaar voor het praktijkexamen B, zijn een doorn in het oog van de veelal jonge klagers, maar ook de niet gelijkwaardige behandeling. Zelfs ouders beklagen zich. Zij voelen zich misleid door de CBR website.

“De afgelopen week ontvingen wij een zestal meldingen van jongeren in een specifieke regio die zich beklagen over het feit dat ze een automaat rijbewijs krijgen als ze examen doen in een zogenaamde semi- of halfautomaat. De leerlingen beklagen zich erover dat er meerdere vrienden zijn die in exact hetzelfde voertuig een handgeschakeld examen hebben gedaan, die vervolgens probleemloos een rijbewijs kregen zonder code 78. Die code betekent normaliter dat je alleen maar in een automaat mag rijden”, zegt de voorzitter van Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs (VCBA).

“Wij hebben navraag gedaan in de desbetreffende regio en hoorden van rijscholen dat veel examinatoren niet goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving. Zelfs de examenmanagers kennen de regels kennelijk niet goed. Een examinator die al erg lang werkzaam is bij het CBR heeft enkele weken geleden gewoon een volwaardig rijbewijs afgegeven. Immers had de leerlinge met de handgeschakeld; dat kan in een zogenaamde half-automaat. Andere examinatoren moet elkaar raadplegen en blijken het geen van allen echt goed te weten. Het gevolg: zonder verder overleg met de kandidaat werd daarna telkens in het CBR systeem snel de code veranderd en de leerlingen moesten dat maar accepteren. Ze moeten nu extra kosten maken, alsnog een nieuw praktijkexamen aanvragen en met een andere lesauto verschijnen, omdat examinatoren ‘denken’ dat je de koppeling met de voet moet bedienen. Maar dat is niet wat er in de (inter) nationale wetgeving staat. Een automaat is volgens de wet een auto, waarin je de versnelling NIET met de hand kunt bepalen. Bij een semi of halfautomaat kun je dat echter wel. Echt heel erg schokkend én bovenal heel erg oneerlijk. Alleen al in dit geval betreft het bijna 20 kandidaten die samen bijna 10.000 euro extra kosten moeten maken..”

“Veel examinatoren hebben nooit een instructeursopleiding gevolgd en hebben geen zogenaamde WRM bevoegdheid. Ze worden in twee maanden klaargestoomd en beschikken over een matig kennisniveau van de branche. Voor het CBR telt kennelijk alleen maar of je het juiste schooldiploma hebt en goed luistert naar de baas, volgzaam bent.” aldus een gepensioneerde instructeur. Fouten worden door sommige CBR managers ‘gedekt’ of zelfs gesanctioneerd als een rijschool zich erover beklaagt. Kritiek van rijscholen wordt simpelweg genegeerd en instructeurs die ‘moeilijk doen’ of kritisch zijn komen op een (ongeschreven) zwarte lijst. Het CBR beroept zich daarbij altijd en zonder beroepsmogelijkheid op de inschrijvingsovereenkomst die een rijschool moet tekenen als deze via machtigingen de examens voor zijn leerlingen wil kunnen reserveren. De branche zit in een wurggreep. Het CBR houdt al jarenlang een heuse angstcultuur in stand.

“Ik ben weliswaar gepensioneerd, maar wil toch een warm pleidooi houden voor de anderen, de nieuwkomers: wordt onafhankelijk, schrijf je niet in bij het CBR én verzet je tegen de CBR angstcultuur. Nu, na ruim 25 jaar is het de hoogste tijd om zaken te veranderen.” aldus de voormalig rijschool eigenaar.

De chaos rond de dure Rijopleiding In Stappen (RIS) leidt eveneens tot veel klachten via het consumentenportaal www.klagenovercbr.nl. Een moeder van een tweeling zegt: “Wij hebben, voor we onze kinderen naar een rijschool stuurden, de website van het CBR geraadpleegd en het advies gevolgd om deze door het CBR zelf ontwikkelde modulaire rijopleiding te doen bij een R.I.S. rijschool; dat vonden wij de investering wel waard. En wat blijkt nu? De rijschool noemt zichzelf wel R.I.S. gecertificeerd, de instructeurs zijn kennelijk wel R.I.S. gecertificeerd, maar de rijschool hanteert niet de modulaire opleiding en het CBR blijkt er helemaal geen controle op na te houden. De verplichte R.I.S. tussentijdse toets, die volgens het CBR verplicht bij het CBR dient plaats te vinden kregen ze gewoon via de eigen rijschool. En het allerergst: de instructeur vertelde voltrots hoe de rijschool het slagingspercentage kon manipuleren. Echt onbegrijpelijk!” aldus de moeder.

Dan zijn er ook nog de onvermijdelijke klachten over niet-objectieve examinering. Een Oldenzaalse rijinstructeur zegt: “Ja, sommige leerlingen van grote opleiders zijn na een ritje van minder dan 25 minuten alweer terug bij het examencentrum, krijgen makkelijke bijzondere verrichtingen en anderen moeten exact de 35 minuten rijden die het praktijkexamen volgens de wet minimaal moet duren, keren in drie keer steken en fileparkeren achterwaarts. Dus de moeilijkste bijzondere manoeuvres. Allemaal heel erg selectief en als je er als rijschool iets van zegt loop je het risico dat je hetzelfde overkomt als die rijschool die iedere keer in de krant komt. Uit wraak laat een deel van de examinatoren je andere leerlingen dan toch sneller zakken. Dus ik zwijg er verder maar over net als 95% van de branche. Zo gaat het al meer dan twintig jaar. We hebben nu eenmaal een onbetrouwbare overheid die niet in staat is zichzelf te controleren… “.