Stuurde CBR ‘per ongeluk’ brief naar onze redactie?

Loading

Enkele dagen geleden besloot de VCBA om de brief die de consumentenorganisatie had ontvangen van CBR directeur Huizing en het hoofd Juridische Zaken niet te publiceren. Dat doet de vereniging om ‘moverende’ reden. Vreemd genoeg stuurt het CBR ons een dag later zelf de brief.

Het is een vreemde gang van zaken, maar onze redactie is er blij mee. De brief maakt overduidelijk dat het CBR bewust de andere kant op kijkt als een bij haar ingeschreven opleider, Verkeersschool Brünen, er oneerlijke handelspraktijken op nahoudt. De consumentenvereniging heeft kennelijk het CBR gevraagd om onderzoek te doen of meerdere grote opleiders handelen in strijd met de inschrijvingsvoorwaarden. Het CBR maakt in onderstaande brief duidelijk dat er niet strijdig wordt gehandeld met die voorwaarden. En als dat al het geval is, iets waar het CBR geen moeite voor wil doen om dat te onderzoeken, dan heeft het CBR geen bevoegdheid en moet de consumentenvereniging maar aan de bel trekken bij instanties zoals de Autoriteit Consument & Markt.

“Flauwekul, het CBR kan waarschuwen en kan een opleider die misbruik maakt van het TOP systeem of machtigingen schorsen of uitschrijven” zegt een middelgrote opleider.

De Amsterdamse grootverbruiker Top-Drive zal ongetwijfeld blij zijn met de publicatie van de brief, want mocht er ooit een moment komen dat het CBR tegen Sjaam Kalloe wil optreden dan zal de advocaat van Top-Drive deze brief graag inbrengen bij de rechtbank. Het is een volledige vrijwaring.

Gerelateerde berichten