“Vals spelen met examencapaciteit? Het interesseert de CBR directie geen flikker!”

Loading

Woest is de voorzitter van de VCBA. Woest over de reactie vanuit het CBR. Gisteren ontving de vereniging het antwoord van het hoofd Juridische Zaken van het CBR op enkele vragen die consumentenbelang enkele weken geleden had gesteld aan directeur Bedrijfsvoering Jan Jurgen Huizing.

“Ik viel werkelijk van mijn stoel bij het lezen van de reactie vanuit het CBR. En wij hebben vanmorgen een drie pagina tellend antwoord naar deze beleidsmaker gestuurd. Misschien moet de heer Pechtold eens wat minder tijd besteden aan zijn kruistocht voor zijn D66 en wat meer aandacht geven aan hoe zijn CBR willens en weten de ogen sluit voor massaal misbruik van examencapaciteit.” zegt een overduidelijk geïrriteerde voorzitter van de VCBA.

Neen, dit keer wil de VCBA de briefwisseling niet integraal openbaar maken, wel een fragment (zie hieronder). Dat zou verdere opvolging of zelfs vervolging van het CBR schaden. Het VCBA beraad zich op verdere stappen en gaat haar bevindingen delen met enkele Tweede Kamer fracties. Die contacten zijn er al een tijdje.

“Maar ik kan u wel zeggen dat door de brief van gisteren, maar ook door een artikel op het blog Rijvisie overduidelijk is geworden dat het CBR het misbruik van de machtiging voor de Tussentijdse Toets, om wisselcapaciteit te genereren, bewust toestaat. Het interesseert de heer Huizing gewoon geen flikker. Sorry voor mijn woorden. Wat een schaamteloosheid daar in Rijswijk”

“Uit een analyse van de data die het CBR op basis van een WOO besluit moet openbaren blijkt dat er met zeer grote waarschijnlijk massaal gefraudeerd wordt met Tussentijdse Toets. Uit de bestanden die sinds gisteren online staan blijkt dat de BOVAG opleider Brünen in 2022 zich wel 450 keer heeft laten machtigen voor het reserveren van Tussentijdse Toetsen, maar er in 2022 minder dat 20 Tussentijdse Toetsen door het CBR zijn afgenomen. Daarnaast valt op dat in die enkele gevallen waarin Brünen wel een Tussentijdse Toets heeft laten uitvoeren de opleider in staat was om een leerling soms al binnen enkele dagen nadat de machtiging werd afgegeven een plekje kreeg bij het CBR. Het CBR wil dat niet verklaren. Het is waarschijnlijk gewoon vals spelen met examencapaciteit!”

Het VCBA gaat zich beraden op hardere acties rond het CBR in Enschede. “Wij sluiten niets uit zelfs geen blokkades, maar voor het zover is gaan we eerst met de achterban overleggen” aldus een woordvoerder van de vereniging.

fragment uit boze brief van de VCBA aan de directeur Bedrijfsvoering van het CBR