VCBA: 78% van de jongeren vertrouwd CBR niet!

98% denkt dat het CBR de prijs van de rijopleiding opdrijft..

Loading

Op basis van een representatief onderzoek onder bijna 1200 jongeren tussen 17 en 21 jaar blijkt dat 78% van de jongeren het CBR niet vertrouwt. Het onderzoek is in de maand mei uitgevoerd.

Jongeren geven aan dat ze het CBR niet vertrouwen als het gaat om de theorie-examens en de objectiviteit van het praktijkexamen.

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat het prettig zou zijn als het praktijkexamen op video wordt opgenomen, zodat ze het praktijkexamen met de rijopleider kunnen evalueren als ze gezakt zijn.

Een meerderheid zou de examinator liever achterin de auto zien zitten en de eigen instructeur op de plek waar deze altijd zit.

Examinatoren proberen nietszeggende gesprekken te voeren en dat leidt af, zegt 69% van de ondervraagden.

96% zegt dat de kosten voor een rijopleiding €1000 te hoog zijn en denken dat dit komt door het CBR!

54% zegt dat ze een vriend of vriendin kennen die af en toe zonder rijbewijs rijdt, omdat het rijbewijs onbetaalbaar is geworden.