VCBA: CBR frustreert structureel Wet Open Overheid (WOO)!

Loading

De Landelijke Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs trekt aan de bel. Volgens de vereniging is het overduidelijk dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in strijd is met de Wet Open Overheid. Die wet, die er onder andere aan moet bijdragen om het beschadigde vertrouwen in de overheid te stellen, is heel duidelijk in hoe een WOO verzoek er moet uitzien en welke informatie het CBR moet openbaren in het algemeen belang.

“Wij krijgen dezelfde zorgwekkende berichten uit andere hoeken. Zelfs van journalisten. Het CBR beroept zich in een van de verzoeken zelfs op het feit dat het CBR geen archiveringssysteem heeft en dat men simpelweg denkt te kunnen volstaan met een ‘rondvraag’. In enkele gevallen beschikken aanvragers zelf al over beduidend meer door het CBR gestuurde brieven dan het CBR zegt te bezitten. Dat kan echt niet en het wordt tijd dat de bestuursrechter daar een uitspraak over doet” Het VCBA zegt een proefproces te overwegen.

Het is volgens de vereniging niet geheel toevallig dat het CBR past in het rijtje van overheidsorganisaties die in 2019 werden gehoord door een commissie van de Tweede Kamer. “Het CBR werd toen, net als het UWV en de Belastingdienst, bevraagd over hun gedragingen. En het kan niet toevallig zijn dat het CBR op dit moment steeds vaker in opspraak komt. Van de andere twee weten we inmiddels al dat er nauwelijks verbetering is opgetreden in hun betrouwbaarheid.

In de media leest u nog niet zoveel over het CBR, maar dat komt vooral omdat het eigen personeel en de rijopleiders leven in een angstcultuur. Wij zijn daar niet gevoelig voor en gelukkig zijn er anderen die meer en meer interesse hebben in de misstanden vanuit het CBR. De kritiek zwelt aan!”

Het VCBA zegt te volharden in het doen van WOO verzoeken als dat nodig is, maar zegt tegelijkertijd dat de procedure vooral bewandeld wordt om op een later moment voor een andere rechtbank aan te tonen dat het CBR zaken bewust achterhoudt.