CBR divisiemanager: Minister Harbers informeerde de Tweede Kamer onjuist!

Loading

De landelijke Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs (VCBA) meldt dat in de beantwoording van een recent verzoek in het kader van de Wet Open Overheid de Divisiemanager Rijvaardigheid Harold Bekhuis schrijft dat minister Mark Harbers de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd over het werkelijke aantal afgenomen Praktijkexamens B in 2022.

Bekhuis schrijft in de beantwoording van het WOB verzoek dat VCBA indiende bij het CBR “Uit het onderzoek blijkt dat de mededeling die aan de Kamer is gedaan onjuist is. Dit is het CBR inmiddels bekend. Het ministerie zal de Kamer hierover inlichten.”

“Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt gezien als een politieke doodzonde. De vraag is echter of de minister dat bewust deed of dat hij op zijn beurt onjuist is geïnformeerd door het CBR.” schrijft de voorzitter van VCBA in zijn persbericht. Minister Mark Harbers moest in het verleden al eens vertrekken als staatssecretaris Justitie en Veiligheid van een soortgelijk voorval.

De minister schetste de Tweede Kamer een veel te rooskleurig beeld van de situatie binnen het CBR. Hij schreef in zijn brief dat het CBR ruim 700.000 praktijkexamens B had afgenomen in 2022, terwijl dit er volgens de Open Data van het CBR slechts 400.00 waren. Verder is uit een enquête duidelijk dat de rijschoolwereld de huidige situatie bij het CBR beschouwt als rampzalig. “Een vergelijkbare chaos als in 2018 leidde tot “Verscherpt Toezicht”.

Via klagenovrcbr.nl ontvangt VCBA, naar eigen zeggen, honderden klachten over de chaos bij het CBR. De blogs RijschoolPro.nl en Rij-instructie.nl meldden afgelopen week dat er sprake is van wachttijden oplopend tot 23 weken in Rijswijk; de thuisbasis van het CBR.

Het VCBA gaat op grond van de Algemene wet Bestuursrecht een bezwaar indienen tegen de inhoudelijke reactie van de divisiemanager Rijvaardigheid waar deze meldt: “Het CBR heeft op basis van uw verzoek onderzoek gedaan naar de documenten waarover het CBR beschikt met betrekking tot dit onderwerp. Het CBR beschikt alleen over reeds openbare informatie.”

Voorzitter Hansen van VCBA zegt dat het CBR ook de eventuele briefwisseling, app-verkeer en andere communicatie tussen het CBR en het ministerie in het kader van de WOO dient te verstrekken.

Eerder werd al bekend dat onderzoeksjournalist Henrie Kamps (61) melding/aangifte tegen de minister deed bij het politiebureau in Enschede, omdat deze door het verstrekken van onjuiste informatie handelde in strijd met zijn ambtseed.